Hösthälsning från Styrelsen!

Vi i styrelsen vill med anledning av en del inlägg i vår gästbok påminna om att hålla grindarna stängda för att minimera springet av obehöriga inom området. Ser man något misstänksamt, ev. inbrott eller annat så bör man larma polisen i första hand!

Åtgärder för att ”säkra” Västervall är svårt för styrelsen att genomföra utan att vi har haft omröstning av er medlemmar så det vi uppmanar var och en att göra är att sätta upp egna larm eller kameror på era stugor om man anser att det behovet finns.

Påhälsningar inom området och inbrott är ju inget nytt för området tyvärr, har varit så periodvis genom alla år, det som är positivt är att vi har fler personer som är bosatta på området och därmed också mer uppsyn över våra stugor!

Grind B

Nu är Grind B lagad och går återigen att låsa. Tack alla inblandade för ett bra samarbete!

 

Upptäcker ni saker som behöver åtgärdas kan ni anmäla det under Kontakt, felanmälan eller maila till styrelsen.


Under helgen har vi köpt in en traktor som vi beslutade om på styrelsemötet. Traktorn kommer främst användas till vägunderhåll. Vi kommer även att köpa in en vägsladd. Är det någon som har en tillsalu eller bra kontakter för inköp. Hör av er till styrelsen.

Styrelsemöte 2023-10-14

Den 14 oktober hade vi styrelsemöte och protokollet hittar ni i arkivet som finns under "Information till stugägare".

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum 2024-02-10, kl10 i föreningslokalen. Vi är på plats 30 minuter innan om ni vill ta upp något.

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 kommer att hållas på dansbanan lördagen den 2024-03-23 kl13.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2024-01-31 för att de ska tas upp för omröstning på årsmötet, skicka dem till styrelsen@vastervall.nu

Arbetsdag

Lördagen den 23 september hade vi årets sista arbetsdag. 20 glada deltagare arbetade på flitigt med bland annat att fylla hålor, rensa ogräs, tvätta sopkärl och skyltar. Det röjdes i skogen utmed sliparegatan, lokstallet städades och loket Helge fick sin vinterförvaring.

 

Allt regnande den senaste tiden har tyvärr medfört att ogräset trivs lite för bra, vilket märks på våra allmäna ytor men även utanför stugor och på parkeringsplatserna. Se gärna till att rensa bort ogräs utanför din stuga och på parkeringsplatsen.

 

Vi i styrelsen är nu i full gång och utvärderar årets arbetsdagar och vilka arbetsuppgifter vi behöver göra nästa år. Kom gärna in med synpunkter och förslag.

 

Nästa styrelsemöte är lördagen den 14 oktober kl 10 på dansbanan.

 

 

Regn, regn och åter regn…

Nu har ”Hans” tagit oss med storm och medfört mängder med regn så grundvattennivån är ovanligt hög. Det leder till att vi har blöta vägar och fler översvämmade parkeringar än vanligt.

Vad gör styrelsen åt det? I förra veckan slamsögs våra brunnar och ledningarna spolades. Tyvärr är inte ledningarna påkopplade på kommunens dagvatten, vilket gör att vattnet stannar kvar på området. I dagsläget finns ingen information från kommunen eller ritningar på hur ledningarna är ihopkopplade. Vi behöver därför ta hit en firma som filmar ledningarna och därefter kan vi vidta åtgärder för att lösa delar av problemet.

Har du problem med din parkering, parkera i förstahand på gästparkeringen eller på annan lämplig plats men tänk på att inte blockera räddningsvägar.

För att undvika skador eller begränsa skadeverkan finns mer information på MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nytt utseende på hemsidan

Välkommen till Västervalls uppdaterade hemsida, hoppas att ni gillar den!

Vi har gjort om layouten och uppdaterat information för att skapa en lättöverskådlig hemsida. Om det är något som ni saknar från den tidigare hemsidan eller önskar något nytt, tveka inte att höra av er till styrelsen@vastervall.nu

 

Med vänliga hälsningar

Västervalls Styrelse

 

 

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker den 14 oktober kl 10:00, styrelsen är på plats 30 minuter innan. Mötet sker på dansbanan