Försäljning, överlåtelse eller arv av stuga

Vid försäljning, överlåtelse eller arv ska ny medlem alltid godkännas skriftligt av föreningens styrelse och ett kontrakt mellan föreningen och föreningsmedlemmen ska tecknas.

Har du en extra parkeringsplats övergår den inte vid en försäljning till den nya medlemmen, utan endast vid överlåtelse eller arv.


Gör så här:
Skriv ut och fyll i alla uppgifter i:

1 exemplar av ”Inträdesansökan till förening”
2 exemplar av ”Kontrakt för föreningsmedlem”
Ladda ned ”inträdesansökan till förening” här >>
Ladda ned ”kontrakt för föreningsmedlem” här >>

Bifoga även:

Vidimerad kopia av ägarbevis som till exempel köpeavtal, gåvoavtal eller bouppteckning.
Befintligt andelsbevis i original.
Information om eventuell säkerhetsöverlåtelse.

Skicka samtliga dokument i original till föreningens kassör.

Fritidsområdet Västervall Ek förening
c/o Marcus Gustafsson
Jonglörvägen 12
331 53 Värnamo

Vid ansökan betalas inträdesavgift 500 kr till föreningens plusgiro 26 8398-5 eller Swish 123 430 18 00.
Märk din inbetalning med stugnummer.

Vid frågor om försäljning, överlåtelse eller arv maila till: styrelsen@vastervall.nu