Byggnation

Från midsommarafton kl 12,00 och 8 veckor framåt är det byggfria helger. Sommartid är det tillåtet att snickra vardagar kl 09:00 - 18:00. Övriga tider på året är det tillåtet vardagar kl 07:00 - 18:00, helg kl 09:00- 18:00, med undantag för storhelger.

Övrig tid är arbete tillåtet under tiden 07:00-18.00 på vardagar och 09.00-16.00 under helger.
Prata gärna med dina grannar om vad som är på gång för att undvika onödiga frågetecken. Be även dina hantverkare att köra lugnt på området och parkera på lämpligt sätt.

För generell information om ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation hänvisar föreningen till aktuella regler enligt Halmstad kommun. Styrelsen ska alltid informeras.

Utöver det har Boverket.se utförliga skrifter om vad som gäller för byggnation, är du osäker kan du även fråga styrelsen om vad som gäller.

Byggnation som är minst 4,5m från tomtgränsen behöver inget grannintyg, i de fall som grannintyg skrivs får byggnation göras närmare tomtgränsen men dock minst 1m från gränsen. I de fall grannfastigheten ägs av flera personer ska samtliga ägare skriva på. Tänk på att även föreningen är en "granne" som behöver skriva på.

Föreningen ska alltid informeras om byggnation och avgiften på 300kr ska enligt "Byggbestämmelser Västervall" betalas innan byggnation får påbörjas. 

I de fall Byggnadskontoret på kommunen är inblandad ska samtliga handlingar även skickas till styrelsen, ingen byggnation får påbörjas innan bygglov och startbesked är klart.

Gällande regler angående byggnation:

Attefall

Attefallstillbyggnad

Friggebod

Staket, plank eller mur

Eldstad, kamin, vedeldad badtunna eller liknande är inte tillåtet på Västervall!
På årsmötet 2022 togs frågan upp på nytt, det beslutades om ett fortsatt förbud.

Blanketter:

Ansökan om bygglovsfri åtgärd

Byggbestämmelser Västervall

Godkännande från Föreningen

Grannintyg

Boverket

Attefallshus