Trivselreglar & Stadgar

Trivselregler

Parkering är endast tillåten på numrerade platser inom området. Gästparkering finns utanför området vid  A-grinden.

Bilkörning är endast tillåten för av- och pålastning men med mycket begränsad hastighet.
Lekande barn och skymd sikt i korsningar kräver låg hastighet, max 10 km/h.

Uthyrning: För att få hyra ut sin stuga ska medlemmen ägt stugan i tre år (från inträdesdatum). Vid uthyrning ska sekreteraren meddelas och 1000 kr betalas in till föreningen.
Det är viktigt att man informerar om föreningens regler, då yttersta ansvaret vilar på stugägaren. Speciellt viktigt när det gäller nyttjande av föreningens faciliteter såsom tvättstuga, gemensam toalett och dusch samt reglerna för sophantering.

Fastboende som är skrivna på Västervall betalar 1000 kr för åretruntboende. Avgiften betalas i samband med årsavgiften.

Respektive stugägare ansvarar för att:
Gatan utanför stugan hålls fri från ogräs, buskar och träd som hänger över staketet. Samma skötsel gäller på den personliga parkeringsplats/er.

Husnummer ska finnas väl synligt på alla stugor.

Vill du vattna, gör det tidig morgon eller på kvällen, slösa inte med vattnet och undvik att vattna gräsmattan.

Husdjur är tillåtet men hundar ska hållas under uppsikt och katter ska bära halsband.

Sortera avfall i rätt container/behållare annars medför det fördyrande kostnader! Skrymmande avfall som grenar, buskar, betong, byggavfall, möbler mm ska var och en transportera direkt till HEM:s återvinningsstationer (föreningen betalar per kilo för tömning av avfall).

A-Grinden ska stängas men inte låsas så att räddningstjänsten kan komma in. B- och D-grindarna skall vara låsta efter klockan 22.00 under maj, juni, juli och augusti. Övriga månader ska de alltid vara låsta. C-grinden är alltid låst.

Stör ej med verksamheter som snickerier, gräsklippning eller andra störande ljud, tidig morgon eller kväll.

Från midsommarafton kl 12,00 och 8 veckor framåt är det byggfria helger. Sommartid (maj-augusti) är det tillåtet att snickra vardagar kl 09:00 - 18:00. Övriga tider på året är det tillåtet vardagar kl 07:00 - 18:00, helg kl 09:00- 18:00, med undantag för storhelger.