Arbetsdagar 2024

20 april 
15 juni
20 juli 
21 september

kl. 09:00 - 12:00 - efter arbetsdagen bjuds på fika.
Ersättningen är 600 kr, som dras av på årsavgiften 2025.

Anmälan ska göras senast onsdagen före arbetsdagen.
Anmälan arbetsdag

Har du fått förhinder?
Avanmäl arbetsdag

Förslag på arbetsuppgifter 2024

Ditt namn

Din e-post

Telefonnummer

Stugnummer

Förslag på arbetsuppgifter 2024