Styrelsemöte 2023-10-14

2023-10-17

Den 14 oktober hade vi styrelsemöte och protokollet hittar ni i arkivet som finns under "Information till stugägare".

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum 2024-02-10, kl10 i föreningslokalen. Vi är på plats 30 minuter innan om ni vill ta upp något.

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 kommer att hållas på dansbanan lördagen den 2024-03-23 kl13.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2024-01-31 för att de ska tas upp för omröstning på årsmötet, skicka dem till styrelsen@vastervall.nu