Arbetsdag

2023-09-24

Lördagen den 23 september hade vi årets sista arbetsdag. 20 glada deltagare arbetade på flitigt med bland annat att fylla hålor, rensa ogräs, tvätta sopkärl och skyltar. Det röjdes i skogen utmed sliparegatan, lokstallet städades och loket Helge fick sin vinterförvaring.

 

Allt regnande den senaste tiden har tyvärr medfört att ogräset trivs lite för bra, vilket märks på våra allmäna ytor men även utanför stugor och på parkeringsplatserna. Se gärna till att rensa bort ogräs utanför din stuga och på parkeringsplatsen.

 

Vi i styrelsen är nu i full gång och utvärderar årets arbetsdagar och vilka arbetsuppgifter vi behöver göra nästa år. Kom gärna in med synpunkter och förslag.

 

Nästa styrelsemöte är lördagen den 14 oktober kl 10 på dansbanan.