Sopsortering

2024-05-12

Den 1/1–2024 har lagarna kring sopsortering skärps och därför behöver vi se över våra återvinningsstationer på området.

På uppmaning av HEM kommer vi att samla allt på en plats, vid dansbanan. Det kommer att läggas till återvinningskärl för matavfall, pappersförpackningar, plast, tidningar samt även en gröncontainer delar av året.

Det är viktigt att vi sorterar våra sopor rätt, dels för att spara på vår miljö men också för att vi ska undvika dyra straffavgifter för felsortering.

Först ut är kärlen för matavfall som redan är på plats sedan några dagar tillbaka. Där lägger man endast matavfall som sorterats i gröna påsar. Rullar med gröna påsar finns att hämta gratis i de flesta matbutiker, på Halmstad kommuns återvinningscentraler samt på dansbanan.

Vi kommer under våren och sommaren att successivt bygga om och utöka med fler kärl.

Hur du sorterar ditt avfall kan du läsa här.

Vi behöver därför hjälp av några frivilliga som kan hålla ett extra öga och meddela tömningsbehov. Kan du tänka dig att hjälpa till? Meddela Marcus