Nästa styrelsemöte

2023-07-16

Nästa styrelsemöte sker den 14 oktober kl 10:00, styrelsen är på plats 30 minuter innan. Mötet sker på dansbanan