Regn, regn och åter regn…

2023-08-08

Nu har ”Hans” tagit oss med storm och medfört mängder med regn så grundvattennivån är ovanligt hög. Det leder till att vi har blöta vägar och fler översvämmade parkeringar än vanligt.

Vad gör styrelsen åt det? I förra veckan slamsögs våra brunnar och ledningarna spolades. Tyvärr är inte ledningarna påkopplade på kommunens dagvatten, vilket gör att vattnet stannar kvar på området. I dagsläget finns ingen information från kommunen eller ritningar på hur ledningarna är ihopkopplade. Vi behöver därför ta hit en firma som filmar ledningarna och därefter kan vi vidta åtgärder för att lösa delar av problemet.

Har du problem med din parkering, parkera i förstahand på gästparkeringen eller på annan lämplig plats men tänk på att inte blockera räddningsvägar.

För att undvika skador eller begränsa skadeverkan finns mer information på MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.