Det finns möjlighet för oss flyga helikopter från Hagöns camping på måndagen den 16 juli kl 13.00.

  

 

  

 

Loket  är försett med körförbud. Ny regel infördes den 20 maj med krav på kontrollbesiktning för A-traktorer. Vi har ansökt om besiktningsbefrielse hos Transportstyrelsen men fick tyvärr avslag.    

 

Vid akuta problem kontakta i första hand Lena Petersson, stuga 41, tel: 072-385 13 34 eller någon annan i styrelsen.

Parkeringsfrågor: Kontakta Helena Svensson, stuga 58, tel: 070-211 73 73. (Just nu finns det ingen ledig P-plats).

Föreningens plusgiro: 26 83 98-5

Föreningens adress, Västervall, 302 60 HALMSTAD

- - - - - - - - - - -

 

REGLER FÖR UTHYRNING

Eftersom det framkommit klagomål till styrelsen att det inte är någon kontroll på vilka som bor på området, tog styrelsen detta beslut på styrelsemötet den 18/11 2017 samt beslutades av föreningens medlemmar på årsmötet den 17/3 2018: 

F o m 1/2 2018 är det, om Du hyr ut Din stuga:

  • Anmälningsplikt till styrelsen, sekreteraren      (e-mail: bo.edlund@hotmail.com)
  • Betala 1000 kr till föreningens plusgiro (årskostnad)

Det är viktigt att följa föreningens regler vid uthyrning speciellt vad gäller föreningens faciliteter såsom tvättstuga, gemensam toalett och dusch samt följa regler för sophantering.

- - - - - - - - - -

 

Den här sidan har haft [counter] besökare. 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Söndagen den 1 juli 2018 kl 10:00 i föreningslokalen Västervall.  Klockan 11:00 är det välkomstmöte för nya medlemmar. Separat kallelse skickas ut. 

 - - - - - - - - - - - -

Betalning av fiber, 6000 kr (eller 2500 kr för er som valt delbetalning) ska vara föreningens plusgirokonto tillhanda senast den 28 juni 2018.