Var snäll och respektera våra regler för snickeri och andra störande ljud: Sommartid är det tillåtet under tiden 09:00 - 18:00. Mellan 15 september till den 16 april är det tillåtet mellan 07:00 - 18:00, med undantag för storhelger.

Vid akuta problem kontakta i första hand Lena Petersson, stuga 41, tel: 072-385 13 34 eller Lisbeth Åqvist, stuga 153, tel: 076-340 36 48.

Parkeringsfrågor: Kontakta Lisbeth Åqvist. (Just nu finns det några lediga P-platser).

Föreningens plusgiro: 26 83 98-5

Föreningens adress, Västervall, 302 60 HALMSTAD

Den här sidan har haft [counter] besökare. 

 

AKTUELLT

NYA NUMMER PÅ P-PLATSERNA.

Den 3/9 påbörjas arbetet med nya numreringarna på P-platserna. Du behåller Din gamla plats men Du får ett nytt nummer. Vi inför löpnummersystem och börjar med nummer 201, 202, 203 osv. Mer information kommer.

- - - - - -

Nu är det endast en arbetsdag kvar: Lördagen den 3/9 och då upprustar vi parkeringen med nya skyltar osv och söker snickarkunniga.  Anmälan skall göras senast torsdagen före arbetsdagen till Vivianne Edlund, Mail: bo.edlund@hotmail.com eller tel 072-995 65 14.

- - - - - - - - - Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Lördagen den 17/9 2016 kl 10:00 i föreningslokalen, Västervall.