Föreningens plusgiro: 26 83 98-5

Föreningens adress, Västervall, 302 60 HALMSTAD.

 

Vid akuta problem kontakta i första hand Christer Bylander, stuga 142, tel: 070-627 51 60 eller någon annan i styrelsen.

 

 

Den här sidan har haft [counter] besökare. 

Ändrat!

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Söndagen den 10 november, klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall.