FIBER PÅ VÄSTERVALL 

Nu sätter det igång! Viktig information rörande fiberdragning. Se mer under fliken "Fiber på Västervall". 

 

VIKTIG INFORMATION VID BYTE AV VATTENKRAN öppna filen!

 

  

 

Vid akuta problem kontakta i första hand Lena Petersson, stuga 41, tel: 072-385 13 34 eller Lisbeth Åqvist, stuga 153, tel: 076-340 36 48.

Parkeringsfrågor: Kontakta Lisbeth Åqvist. (Just nu finns det ingen ledig P-plats).

Föreningens plusgiro: 26 83 98-5

Föreningens adress, Västervall, 302 60 HALMSTAD

- - - - - - - - - - -

 

REGLER FÖR UTHYRNING

Eftersom det framkommit klagomål till styrelsen att det inte är någon kontroll på vilka som bor på området, tog styrelsen detta beslut på styrelsemötet den 18/11 2017 samt beslutades av föreningens medlemmar på årsmötet den 17/3 2018: 

F o m 1/2 2018 är det, om Du hyr ut Din stuga:

  • Anmälningsplikt till styrelsen, sekreteraren      (e-mail: bo.edlund@hotmail.com)
  • Betala 1000 kr föreningens plusgiro (årskostnad)

Det är viktigt att följa föreningens regler vid uthyrning speciellt vad gäller föreningens faciliteter såsom tvättstuga, gemensam toalett och dusch samt följa regler för sophantering.

- - - - - - - - - -

 

Den här sidan har haft [counter] besökare. 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Söndagen den 15/4 2018 kl 10:00 i föreningslokalen Västervall.  

 - - - - - - - - - - - -