Kallelse extra årsstämma

Styrelsen Västervalls ekonomiska förening kallar till extra årsstämma.

Mötet kommer hållas den 24 augusti kl.14:00 på dansbanan Västervall.
Ett mail eller brev har skickats med en kallelse och ytterligare information.
Har inte kallelsen kommit fram? Hör av er till: styrelsen@vastervall.nu

Väl mött!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Västervall

Styrelsemöte

Då var det dags för styrelsemöte igen!

Lördagen den 13 juli kl. 10:00 på dansbanan Västervall. Som vanligt finns styrelsen närvarande 30 min. innan mötet om ni har några frågor eller funderingar som ni vill lyfta med oss!

Samma lördag kl. 11:00 håller vi ett välkomstmöte för alla nya medlemmar! Ni som är nya ska ha fått mail om detta, skulle vi mot förmodan missat någon så hör gärna av er eller bara kom till dansbanan! Varmt välkomna! 

Sommartider på Västervall!
Viktigt att tänka på.

Nu närmar vi oss sommar och semestertider med förhoppningsvis sol och värme. Det innebär att vi är många fler och framförallt barn som rör sig på området så för din och andras säkerhet se över era häckar och träd som sticker ut över tomtgränsen, anpassa hastigheten och var extra vaksam i korsningarna.

Vi behöver alla hjälpas åt och gemensamt göra vad vi kan för att förhindra olyckor. Så tänk på regeln max 10, vilket innebär en hastighet på max 10km/h inne på området samt att buskar och häckar bör max sticka ut 10 cm från tomtgränsen. Vid korsningar har vi inga regler för maxhöjd på växtlighet, men det är att föredra att höjden hålls till staketnivå. 

Vår 5:e trivselregel behöver vi påminna om då det är väldigt grönt på många platser och på våra parkeringar. 

”Trivselregel 5: Respektive stugägare ansvarar för att gatan utanför stugan hålls fri från ogräs, buskar och träd som hänger över staketet. Samma skötsel gäller på den personliga parkeringsplats/er.”

Vi önskar er en skön sommar och hoppas att vi ses till midsommar!


Med vänliga hälsningar
Styrelsen Västervall

Sopsortering

Den 1/1–2024 har lagarna kring sopsortering skärps och därför behöver vi se över våra återvinningsstationer på området.

På uppmaning av HEM kommer vi att samla allt på en plats, vid dansbanan. Det kommer att läggas till återvinningskärl för matavfall, pappersförpackningar, plast, tidningar samt även en gröncontainer delar av året.

Det är viktigt att vi sorterar våra sopor rätt, dels för att spara på vår miljö men också för att vi ska undvika dyra straffavgifter för felsortering.

Först ut är kärlen för matavfall som redan är på plats sedan några dagar tillbaka. Där lägger man endast matavfall som sorterats i gröna påsar. Rullar med gröna påsar finns att hämta gratis i de flesta matbutiker, på Halmstad kommuns återvinningscentraler samt på dansbanan.

Vi kommer under våren och sommaren att successivt bygga om och utöka med fler kärl.

Hur du sorterar ditt avfall kan du läsa här.

Vi behöver därför hjälp av några frivilliga som kan hålla ett extra öga och meddela tömningsbehov. Kan du tänka dig att hjälpa till? Meddela Marcus

 

 

Styrelsemöte Västervall

Lördagen den 11 maj kl. 14:00 är det styrelsemöte på dansbanan Västervall. Som vanligt är styrelsen tillgänglig 30 min. innan mötet om någon har något som man vill diskutera eller framför till mötet. 

Sommarprogrammet finns nu uppladdat samt protokollet från mötet kring Östrastranden. 

Påminnelse om betalning av årsavgiften

Glöm inte bort att på  tisdag 30/4 är det sista dagen för betalning av 2024 års medlemsavgift, hitintills har 149 av 194 årsavgifter kommit in.

 

Med vänliga hälsningar

Marcus Gustafsson

 

Årsavgift 2024

Tack alla medlemmar för årsmötet!

 

Nytt för i år är att en faktura på årsavgiften mailas ut.

Har ni inte fått något mail från kassören med en faktura, titta i skräpposten.

 

Årsavgiften ska vara inbetald senast 2024-04-30, märk betalningen med ocr-nummer eller stugnummer.
Tyvärr har tryckfelsnisse smygit sig in och skrivit ett annat datum på fakturan.

Följande avgifter gäller för 2024:

Årsavgift 2024 inkl. arbetsdag 2024 

7 600 kr

Utförd arbetsdag 2023 

- 600 kr

Extra parkering

400 kr

Åretruntboende 

1 000 kr

Uthyrning

1 000 kr

 

 

Årsmöte 2024

Välkommen att deltaga på årsmötet Västervall 2024!

Vi möts upp på dansbanan lördagen den 23 mars kl. 13:00. Styrelsemöte hålls samma dag kl. 10:00 där styrelsen finns närvarande 30 min. innan mötets början. 

Kallelse har skickas ut via mail, vi i styrelsen hoppas att ni har en aktuell mail registrerad så ni säkert har fått inbjudan. 

Påminnelse om motion till årsmötet

Nu närmar vi oss sista datumet för att lämna in motioner till Västervalls årsmöte 2024

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2024-01-31 för att de ska tas upp till omröstning på årsmötet.

De skickas till styrelsen@vastervall.nu alternativ kan ni skicka in era motioner här: Motion till årsmötet

En kallelse till årsmötet kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna i februari.

Nästa styrelsemöte är 2024-02-10 kl.10,00 i föreningslokalen.

 

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Har du flyttat, bytt mailadress eller telefonnummer?

För att uppdatera dina kontaktuppgifter fyll i formuläret nedan:

Uppdatera kontaktuppgifter

 

Fick du inget mail från kassören idag? Kontrollera din skräppost. Tomt även där? Då är det dags att uppdatera dina kontaktuppgifter.

 

Gott nytt år!

Nyår 2024

 

Tack för 2023 och vi ser fram emot 2024!

 

Vi vill samtidigt påminna om att årsmötet kommer att hållas på dansbanan lördagen den 23 mars kl. 13. Motioner inför mötet ska skickas till styrelsen@vastervall.nu senast den 31 januari.

 

Gott slut på 2023!

 

// Styrelsen

Hösthälsning från Styrelsen!

Vi i styrelsen vill med anledning av en del inlägg i vår gästbok påminna om att hålla grindarna stängda för att minimera springet av obehöriga inom området. Ser man något misstänksamt, ev. inbrott eller annat så bör man larma polisen i första hand!

Åtgärder för att ”säkra” Västervall är svårt för styrelsen att genomföra utan att vi har haft omröstning av er medlemmar så det vi uppmanar var och en att göra är att sätta upp egna larm eller kameror på era stugor om man anser att det behovet finns.

Påhälsningar inom området och inbrott är ju inget nytt för området tyvärr, har varit så periodvis genom alla år, det som är positivt är att vi har fler personer som är bosatta på området och därmed också mer uppsyn över våra stugor!

Grind B

Nu är Grind B lagad och går återigen att låsa. Tack alla inblandade för ett bra samarbete!

 

Upptäcker ni saker som behöver åtgärdas kan ni anmäla det under Kontakt, felanmälan eller maila till styrelsen.


Under helgen har vi köpt in en traktor som vi beslutade om på styrelsemötet. Traktorn kommer främst användas till vägunderhåll. Vi kommer även att köpa in en vägsladd. Är det någon som har en tillsalu eller bra kontakter för inköp. Hör av er till styrelsen.

Styrelsemöte 2023-10-14

Den 14 oktober hade vi styrelsemöte och protokollet hittar ni i arkivet som finns under "Information till stugägare".

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum 2024-02-10, kl10 i föreningslokalen. Vi är på plats 30 minuter innan om ni vill ta upp något.

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 kommer att hållas på dansbanan lördagen den 2024-03-23 kl13.

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2024-01-31 för att de ska tas upp för omröstning på årsmötet, skicka dem till styrelsen@vastervall.nu

Arbetsdag

Lördagen den 23 september hade vi årets sista arbetsdag. 20 glada deltagare arbetade på flitigt med bland annat att fylla hålor, rensa ogräs, tvätta sopkärl och skyltar. Det röjdes i skogen utmed sliparegatan, lokstallet städades och loket Helge fick sin vinterförvaring.

 

Allt regnande den senaste tiden har tyvärr medfört att ogräset trivs lite för bra, vilket märks på våra allmäna ytor men även utanför stugor och på parkeringsplatserna. Se gärna till att rensa bort ogräs utanför din stuga och på parkeringsplatsen.

 

Vi i styrelsen är nu i full gång och utvärderar årets arbetsdagar och vilka arbetsuppgifter vi behöver göra nästa år. Kom gärna in med synpunkter och förslag.

 

Nästa styrelsemöte är lördagen den 14 oktober kl 10 på dansbanan.

 

 

Regn, regn och åter regn…

Nu har ”Hans” tagit oss med storm och medfört mängder med regn så grundvattennivån är ovanligt hög. Det leder till att vi har blöta vägar och fler översvämmade parkeringar än vanligt.

Vad gör styrelsen åt det? I förra veckan slamsögs våra brunnar och ledningarna spolades. Tyvärr är inte ledningarna påkopplade på kommunens dagvatten, vilket gör att vattnet stannar kvar på området. I dagsläget finns ingen information från kommunen eller ritningar på hur ledningarna är ihopkopplade. Vi behöver därför ta hit en firma som filmar ledningarna och därefter kan vi vidta åtgärder för att lösa delar av problemet.

Har du problem med din parkering, parkera i förstahand på gästparkeringen eller på annan lämplig plats men tänk på att inte blockera räddningsvägar.

För att undvika skador eller begränsa skadeverkan finns mer information på MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nytt utseende på hemsidan

Välkommen till Västervalls uppdaterade hemsida, hoppas att ni gillar den!

Vi har gjort om layouten och uppdaterat information för att skapa en lättöverskådlig hemsida. Om det är något som ni saknar från den tidigare hemsidan eller önskar något nytt, tveka inte att höra av er till styrelsen@vastervall.nu

 

Med vänliga hälsningar

Västervalls Styrelse

 

 

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker den 14 oktober kl 10:00, styrelsen är på plats 30 minuter innan. Mötet sker på dansbanan