Föreningens plusgiro: 26 83 98-5

Föreningens adress, Västervall, 302 60 HALMSTAD.

 

Vid akuta problem kontakta i första hand Christer Bylander, stuga 142, tel: 070-627 51 60 eller någon annan i styrelsen.

 

 

 

 

 

Den här sidan har haft [counter] besökare. 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Tisdagen den 10 sept 2019 kl 18:00 hos Christer Bylander i Anderstorp.