FIBER PÅ VÄSTERVALL 

Se info under fliken "Fiber på Västervall". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid akuta problem kontakta i första hand Lena Petersson, stuga 41, tel: 072-385 13 34 eller Lisbeth Åqvist, stuga 153, tel: 076-340 36 48.

Parkeringsfrågor: Kontakta Lisbeth Åqvist. (Just nu finns det ingen ledig P-plats).

Föreningens plusgiro: 26 83 98-5

Föreningens adress, Västervall, 302 60 HALMSTAD

Den här sidan har haft [counter] besökare. 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Lör-dagen den 10/2 2018 kl 10:00 i föreningslokalen, Västervall.  

- - - - - - - -

Den 17 mars 2018 är det dags för Västervalls årsmöte!
Vi samlas som vanligt på Kalervos klockan 12:00 för att inta en bit mat. (Föreningen bjuder). Klockan 12:30 startar årsmötet med sedvanliga mötesförhand-lingar. Vi har även bjudit in byggnadsnämnden att komma och informera om bygglov, Attefall etc. Kallelse med program kommer att skickas ut via epost (till de som har, annars via brev) vid månadsskiftet februari/mars 2018. 

Har du tankar och idéer om förbättringar eller förändringar på området? Är det något du funderar över och vill ha svar på? Lämna då in en motion till årsmötet! För att hinna behandla din motion behöver styrelsen få den senast den 8 februari 2018.

 - - - - - - - - - - - -

NYA REGLER FÖR UTHYRNING

Träder i kraft 1/2 2018.

1. Anmäl till styrelsen att Du hyr ut din stuga.

2. Betala 1000 kr till föreningens plusgiro

En lista på vilka som hyr ut kommer att sättas ut på hemsidan.

(Enligt beslut på styrelsemöte den 18/11 2017 efter att det framkommit klagomål till styrelsen att det inte är någon kontroll på vilka som bor på området.)

- - - - - - - -

Det är viktigt att följa föreningens regler vid uthyrning och om det är störande på området (av medlemmar eller hyresgäster) anmäl det direkt till polisen när det händer!!