Policy för personuppgiftshantering - Västervall Ek. förening
I vår förening ska vi värna om våra medlemmars personliga integritet. Vi som förening måste hantera våra medlemmars personuppgifter och för att ge dig som medlem bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi därför skapat en integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation). Policyn börjar gälla den 25 maj 2018 och har positiva effekter på din personliga integritet och förändrar hur vi som förening behandlar dina personuppgifter.

Genom att vara medlem i Västervall Ek. förening godkänner du de nya villkoren.
Vid eventuella frågor kontakta Lisa Nilsson.

 

Dataskyddspolicy Västervall fastställd 180519