Fritidsområdet Västervall Ek förening.

 

Styrelsemöten.

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte är.

 

Lördagen den 25 Mars 2023 klockan 11.00 i föreningslokalen på Västervall.

 

På styrelsemötet den 25 februari 2023 diskuterades följande.       

 

                       Ekonomisk rapport.

 

                          Kassörskan Lisbeth Leandersson redovisade verksamhetsberättelsen.

 

                        Det ska undersökas hur el stödet kommer att betalas ut till föreningar.

 

                         Styrelsen gick igenom de inkomna motionerna och återkommer med detta på

 

                        Årsmötet.

 

                         

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                         

 

                         

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

Fritidsområdet Västervall Ek förening.

 

Styrelsemöten.

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte är.

 

Lördagen den 25 Februari 2023 klockan 11.00 i föreningslokalen på Västervall.

 

På styrelsemötet den 29 Januari 2023 diskuterades följande. 

 

                           Ekonomisk rapport.

     

                              Kassörskan Lisbeth Leandersson berättade att vi kommer gå minus med                                        ca 5000 kronor för 2022. 

 

                          Parkering.

 

                           Vi har i dagsläget 4 stycken på kö till dubbelparkering.                                             

 

                         Styrelsen planerar även 4 till 5 parkeringar nere vid banvallen där nuvarande                                grushög ligger.    

 

                          Tvättstuga

 

                          Styrelsen beslutade att sänka priset på tvätt , men behålla priset på                                            torktumlaren

 

                          Tvätt kommer att kosta 25kr / maskin

 

                          Torktumlare att kosta 50 kr / maskin      

 

                         

 

                        Status byggnader

 

                          Byte av skadade fönster och en dörr kommer att göras på föreningslokalen.

 

 

 

                          Status defibrillatorn.

 

                          Ett värmeelement är inköpt och uppsatt som går igång vid minusgrader,

 

                          Då hjärtstartaren inte får gå under 5 grader.

 

 

 

                          Avfallshantering.

 

                          År 2024 kommer det införas ett nytt system om källsortering i Halmstad.

 

                          Lisa och Susanne undersöker detta vidare.

 

 

 

 

 

                          Byggnadsnämnden.

 

                           Styrelsen kommer nu att kräva in grannintyg innan styrelsen skriver                                             på grannintyget från föreningen.

 

                            Detta pga att det kommer info till styrelsen om att grannarna ska bli                                            underrättade, till den berörda stugan som antingen ska rivas eller byggas om                              och ligger närmare grannen än 4 m.

 

 

 

                          Arbetsdagar.

 

                           Det kommer att vara max 20 personer på varje städdag i år.

 

                          Det är 3 timmar och gemensamt fika på dansbanan efteråt.

 

                          Ersättningen är 600 kr.

 

                          Anmälan görs till de som är ansvariga för den dagen som man vill                                       anmäla sig     till på antingen mejl eller sms.

 

                          15 April Christer J och Susanne

 

                          20 Maj Lennart  och Lisa

 

                          19 Juli Christer och Camilla

 

                          23 September Peter

 

 

 

                          Uthyrning av lokal.

 

                          En ny varmvattenberedare har köpts in och installerats på toaletten i

 

                          Föreningslokalen.

 

                          Utemöbler kommer att köpas in till föreningslokalen.

 

 

 

                          Festkommittén

 

                          Susanne och Lisa är i stort behov av fler personer.

 

                          Det behövs minst 3 till, får vi inga personer till detta kommer festkommittén

 

                          Att upplösas efter detta året slut.

 

                          Kontakt oss gärna för vidare information.  

 

 

 

                          Laddstationer.

 

                          Christer Jansson jobbar vidare med detta.           

            

                         Hoppas vi ses på årsmötet den 25 mars kl 13.00 på dansbanan 

                                 MVH styrelsen 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                         

 

                         

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Fritidsområdet Västervall Ek förening.

Styrelsemöten.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte är.

Söndagen den 29 jan 2023 klockan 11.00 i föreningslokalen på Västervall.

På styrelsemötet den 25/9 2022 diskuterades följande.

 

                           Ekonomisk rapport.

                           Kassörskan Lisbeth Leandersson berättade att vi håller oss inom budgeten

 

                          Parkslide

                          Lisa har haft kontakt med Halmstads kommun som nu tagit sitt ansvar med

                          Parkslidet som växer på banvallen. Kommunen har lagt in i sin skötsel att hålla

                          Vallen nerklippt året runt för att på detta sätt begränsa växtligheten av

                          Parkslide. Men vi har fortfarande ett problem kvar när de gäller denna växt,

                          Och det är inne i skogen. Lisa ska kontakta miljöverket för att få råd om hur vi

                          Går vidare med denna biten.

                          Parkering.

                          Styrelsen har beslutat.

                          Har man två parkeringsplatser så kommer priset för den andra parkeringen

                          Att höjas till 400kr, detta kommer att ske vid årsskiftet den 1/1 2023.

                          Två stycken extra parkeringar kommer att bli   permanenta parkerings

                          Platser. Susanne ska även kolla fler parkeringsplatser nere vid banvallen.

                          Uthyrning av föreningslokalen.

                          Styrelsen har även beslutat om en höjning av föreningslokalen.

                          Föreningslokalen kommer att höjas till 400kr / natt för 4 personer.

                          Är det fler sovande än 4 så tillkommer det 100kr / person och natt.

                          Det får dock  bara vara max sova 10 personer i lokalen.

                         

                          Tvätt/ dusch.

                          Styrelsen har även beslutat en höjning av tvätt och torktumlare, och även att

                          Stänga av duschen i servicebyggnaden nu under höst och vinter tid.

                          Vi höjer priset på tvätt och torktumlare pga. De rådande omständigheterna i

                          Världen och med de elpriser som vi har idag.

                          Tvätt kommer att kosta 50kr / maskin

                          Torktumlare att kosta 50 kr / maskin

                          Gäst toaletten kommer att stänga den 10/10 2022

                          Råttor.

                          Peter berättar att de kommer ske akutsanering där vi har störst problem

                          Just nu kommer de ske på Rosgatan.

                          Vi har även mullvadar på området.

                          Vägarna .

                          Styrelsen uppmanar alla medlemmar att sköta vägen utanför sin stuga.

                          Varje medlem har ansvar för en meter utanför sin stuga som ska skötas.

                          Ansvar över verkstaden.

                          Styrelsen beslutar att den kommer skötas av styrelsen  på en arbetsdag .

                          Status byggnader

                          Byte av skadade fönster och en dörr kommer att göras på föreningslokalen.

                          Offert har begärts in. Ljusen på tombolan är uppsatta. Ventilationen

                          I föreningslokalen har blivit bättre.

                          Container mot Laholmsvägen.

                          Vi går vidare med det till våren, det kommer att sättas upp en ny

                          Inhägnad runt containern.

                          Låsning av grind B / grindarnas öppettider.

                          Styrelsen beslutade att plombera grind B från den 15/10 2022.

                          Detta pga den aktivitet som har förekommit på parkeringen. Enligt

                      

                         Polisen rekommendationer som uppmanat oss om att låsa grinden så kommer

                          Detta att ske. Allt för att alla ska känna sig trygga på Västervall.

                          A : grinden stängs klocka 22.00 MEN LÅSES ALDRIG

                          B : grinden plomberas med gång grinden går att använda med nyckel som

                              Vanligt 

                          C : grinden ska vara låst fungera med nyckel

                          D : grinden stäng. Under Maj Juni Juli Augusti  lås den klockan 22.00

                          OBS GLÖM EJ NYCKEL

                          Motioner.

                          De beslut som styrelsen tog på att de skulle vara 3 år mellan samma motion

                          Kommer INTE ATT GÄLLA Styrelsen kommer att ta emot alla motioner som

                          Kommer in till oss, och vi lyfter alla på årsmötet.

                          Årsavgiften.

                          Styrelsen gör allt för att hålla vår medlemsavgift låg.

                           Övriga frågor.

                           Lisa kommer att lämna ut en namn lista till alla som är skrivna på området

                          Och bor här permanent. För att öka tryggheten om det skulle hända någonting                            och man behöver hjälp av en granne.

                          Är det någon som jag har missat så

                          Kontakta lisa i stuga 99.

                          Frågan om ladd stolpar lägger vi till handlingarna.

                          Lisbeth Leandersson våran kassör meddelade styrelsen om att hon kommer 

                          Att avgå vid nästa årsmöte 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

                         

 

 

                                                   

 

STYRELSEMÖTEN

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte är:

 

Söndagen den 25 september 2022 klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall.

 

 

 

På styrelsemötet den 26/6 2022 diskuterades följande:

 

 

Föregående protokoll:

 

Lisa berättar om sommar cafét som kommer att bli även i år.

 

Det kommer vara öppet tisdagar och torsdagar från 14:30 till 17:00

 

Platsen är som förra året på Västervalls dansbana.

 

Ekonomisk rapport:

 

Kassören har mejlat ut till alla i styrelsen en preliminär balansräkning och även en preliminär resultaträkning. Kassörskan rapporterade att de inte hänt någonting sedan förra mötet.

 

Uppdatera arbetsdagarna:

 

Servicebyggnaden är snart helt färdig målad.

 

30/7 kommer vi att fortsätta med målning av våran gemensamma byggnader.

 

24/9 kommer vi att förbereda in för höst och vinter och kommer att följa den mallen vi har.

 

Laddstolpar:

Christer. Jansson Informerade oss om att 2 stycken  företag ska komma ner och se på  möjlighet till ladd stolpar.

 

Christer ska även kolla upp vad det är för ladd stolpar som Stål rör har, om det skulle kunna finns någon möjlighet att hyra in sig där.

 

Släpkärran:

Susanne Hansson i stuga 37 har nu tagit över släpkärrorna.

 

Vid problem kontakta henne på nummer 0707531008

 

 

 

Övriga punkter:

 

Parkslide växer för fullt på banvallen och i skogen.

 

Lisa har kontakt med kommunen om hur de tänker ta hand om de på vallen då kommunen står som ansvarig för den.

 

Ni som bor ut med skogen och vill ta väck parksliden måste veta hur man gör. Det ska tas om hand på ett speciellt sätt och på återvinningsstationen finns särskilda kärl där man kan kasta det.

 

Detta måste vi vara noga med för de sprider sig så fort.

 

Susanne Hansson berättade att de står 4 stycken i kö till 2 parkering.

 

Styrelsen diskuterade problemet med fåglarna i träden vid A parkeringen.

 

Ett förslag var att klippa ner träden, men då kommer vi ha kvar problemen.

 

Ett annat förslag va att fälla alla träden och plantera en häck.

 

Men detta får vi lyfta på årsmötet 2023.

 

 

 

Styrelsen diskuterade även en höjning av priset på parkering nr 2. Detta är ingenting som kommer hända i år utan iså fall tills nästa års inbetalning av arrendet.

 

Även en höjning för uthyrning av föreningslokalen diskuterades.

 

 

Lamporna på dansbanan och tombolan kommer att bytas ut.

 

 

-------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

STYRELSEMÖTEN

Tidpunkt för nästa styrelsemöte är: Söndagen den 26 juni 2022 klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall. 

 

På styrelsemötet den 26/3 2022 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport. Kassören hade inte tagit ut någon rapport. Det har inte hänt mycket sen förra mötet. Genomgång inför årsmötet. Jan Tegnhammar i valberedningen kommer att läsa upp nomineringarna på mötet. Bäste Västervallare med anmodan om betalning. Lisa skriver Bäste Västervallare och skickar ut den till alla medlemmar i god tid före den 30 april. Hyvla vägarna? En del vill hyvla ner vägarna och andra vill lägga på grus för att bli av med hålorna. Det är var och ens skyldighet att hålla vägen utanför sin tomt fri från ogräs och hålor.  Café till sommaren. Det har varit ett trevligt inslag med café de två senaste somrarna. Vi försöker få tag i någon ungdom som kan ha det som sitt sommarjobb. Byggnadsnämnden. Lisa kontaktar byggnadsnämnden och kollar om Västervalls regler för byggnation innehåller inaktuella regler på vår hemsida. Ta beslut om att samma motioner inte kan komma upp år efter år, exempelvis grindarna. Mötet beslutade om ett treårsintervall. Det måste alltså dröja 3 år innan samma motion tas upp på nytt på årsmötet.  Uppdatera arbetsuppgifter på arbetsdagarna: 9/4, 28/5, 16/7 och 24/9. Det finns gamla listor som ska uppdateras. I år ska servicehuset tvättas och målas liksom föreningshuset. Bl a ska ett fönster i föreningslokalen bytas ut.  

Inkomna skrivelser. Stuga 61: Ansökan om bygglov: Tillbyggnad av fritidshus samt invändig ändring (för kännedom från Byggnadsnämnden). Arkiveras.

Övriga frågor. En parkeringsskylt, nr 338, har ”försvunnit” men hittades senare i ”skogen”. På Flugger Färg har föreningen 30 % rabatt och medlemmarna har 20 % rabatt.                 

Lisa Nilsson kommer att ha hand om nycklarna på Västervall. Vivianne överlämnade nyckellagret och nyckelpärmen.

Susanne Hansson kommer att ha hand om parkeringarna efter Helena Svensson. Helena överlämnar listan till Susanne.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade mötesdatum till den 26 juni, klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På styrelsemötet den 26 februari 2022 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport. Kassören rapporterade att det inte har hänt så mycket ännu i år. Vi har inte haft några inkomster men utgifter på 16.000 kr. Diskuterades om vårt elavtal, om vi ska binda det. Kassören fick i uppdrag att ringa HEM. Den ekonomiska rapporten godkändes.

Budget 2022. Kassören hade skickat ut budgeten i förväg per mejl till styrelsen.

Behövs bara justera årtalet på ett par ställen innan vi skickar ut den tillsammans med de andra årsmöteshandlingarna.

Verksamhetsberättelse 2021, Undertecknad hade skickat ut verksamhetsberättelsen per mejl till styrelsen. Vid punkten EKONOMI fyller vi i siffran för förlust: 128.704,29 men före avskrivningar ett minus på ca 50.000 kr. Förlusten beror på höjt taxeringsvärde och därmed höjd fastighetsskatt samt höjda vattenkostnader.

Inkomna motioner, se bilagor

Vi har fått in åtta motioner, som vi tar upp på årsmötet.

Förslag till dagordning för årsmötet, se bilaga

Vi har fått in två kandidater, Lennart Arvidsson från valberedningen och Susanne Hansson, stuga 37. De går in som suppleanter i styrelsen.

Även till valberedningen har vi fått in två nya kandidater, Ulf Karlsson, stuga 50 och Bo Larsson, stuga 89.

Rapporter

a)     Arbetsdagar – ersättning. Ordföranden hade fått ett förslag om att vi ska ändra arbetstiden till 3 timmar, 9-12. För att även få in lite gemenskap bestämdes att vi ordnar fika till klockan 12.

b)     Uthyrning av föreningslokal. Lisbeth var inte nöjd med rapporteringen från Peter. Det är svårt att stämma av betalningarna när rapporten kommer så sent. De bestämde att i fortsättningen skickar Peter sms till Lisbeth vid varje uthyrning.

c)     Råttbekämpning – Nomor. Peter rapporterade att råttorna äter upp giftet men fastnar inte i fällorna. I skogen och vid sopcontainrarna finns det gott om råttor. Vi måste uppmana våra stugägare att få bort råttorna från sina tomter.

d)     Park Slide. Helena hade inte hört något från kommunen. Vi vet att ärendet inte är prioriterat på kommunen.  I ”skogen” ligger träd som blåst ner. Det kanske finns någon som eldar med ved som kan ta hand om det.

e)     Uthyrning stuga. Lisbeth rapporterade att det är 14 som har betalat för uthyrning.

f)      Åretruntboende. Lisbeth rapporterade att det är 17 som betalat för åretruntboende.    

g)     Vägbygget – Södra infarten. Christer J rapporterade att detaljplanen är färdig och ska klubbas i slutet av mars. En viss oro uttrycktes hur vi Västervallare ska komma ner till stranden när Västervallsvägen stängs.  Vi kan ju hoppas på att det sker under vintern.

Inkomna skrivelser

 • Stuga 30: Beslut startbesked Attefall komplementbyggnad, 10 kvm. Arkiveras.
 • Stuga 57: Beslut: Slutbesked Attefall komplementbyggnad 30 kvm. Arkiveras.
 • Stuga 8: Inträdesanmälan och kontrakt från nye medlemmen: Maria Leander, Ulricehamn.  Godkändes 211213.
 • Stuga 105: Godkännande från föreningen betr nybyggnad av fritidshus. Godkändes 211210.
 • Stuga 131: Startbesked, kompl.byggnad 30 kvm Attefall. Arkiveras.
 • Stuga 83: Inträdesansökan och kontrakt från nye medlemmen Magnus Nyström. Godkändes av mötet.
 • Bolagsverket: Registrering av stadgar - behöver inte ha auktoriserad revisor. Arkiveras.
 • Stuga 83: Vill ha en extra parkeringsplats. Blev av med den vid överlåtelse efter mamma Birgitta. Helena skriver in stuga 83 på kölistan.

 Övriga frågor

 • Lisa ordnar en telefonkedja med ”året runt boende”.
 • Lennart Arvidsson kommer att hjälpa ordföranden med   byggfrågor.     
 • Ingemar Söderberg har anmält att den lilla stegen är sönder.
 • Lisa rapporterade att vi har en överenskommelse med Halmstad Stålrör om att de nyttjar 5 parkeringsplatser på vår gästparkering under vintern. I gengäld får vi nyttja 10 av deras parkeringsplatser under semestern.
 • Stubbe hade informerat om att han inte kan ställa upp på Midsommardagen på Västervall för han är i Italien på bröllop. Festkommittén har varit i kontakt med honom och bestämt ett annat datum för hans Musikquiz.  
 • Lisa kommer att skicka över programmet för sommaren och undertecknad lägger in det på hemsidan.

 Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade att vi träffas klockan 11:00 den 26 mars. Klockan 14:00 är det årsmöte på dansbanan. Därefter hålls konstituerande möte.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

På styrelsemötet den 23 oktober avhandlades följande:

Ekonomisk rapport

Kassören hade skickat ut resultat- och balansrapport i förväg till oss. Noteras kunde att vi fortfarande inte erhållit faktura för inglasningen av dansbanan. Just nu ligger vi på vinst med 687.000 men efter att vi har betalat fastighetsskatt, inglasningen och gjort avskrivningar beräknas vi hamna på en förlust med 100-120.000 kr.

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Budget 2022

Kassören hade gjort förslag till budget. Mötet beslutade att vi tar bort kostnaden för årsmötet. Vi planerar att ha det på dansbanan den 26 mars och då utan förtäring. Det påpekades att flera stugägare har pooler och det kan väl vara ok om man byter vatten en gång per säsong  men absolut inte varannan vecka som en del gör. Behöver man byta vatten så ofta måste man skaffa ett bättre reningssystem. Vi kommer att informera om detta på årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2021

Undertecknad hade gjort upp ett förslag till verksamhetsberättelse. Året är ju inte slut än så vi kan inte fastställa den förrän efter nyår.

Rapporter

a) Arbetsdagar

På arbetsdagen den 25 september visade det sig att ytterligare 4 deltog men bara halva tiden. Eftersom fel lampor hade levererats, kunde de inte byta lamporna. Nu återstår alltså för de fyra att göra en halv arbetsdag för att få göra avdrag med 800 kr vid inbetalning av årsavgiften nästa år.

b) Uthyrning  föreningslokal

   Ca 5000 kr har vi fått in för ”övernattning” i föreningslokalen.

c) Råttbekämpning Nomor

Medlemmar har rapporterat att de sett råttor på området. Avtalet med Nomor gäller endast de allmänna byggnaderna/områdena inte stugtomterna. Varje stugägare har en försäkring som förhoppningsvis innehåller bekämpning av råttor. Varje stugägare borde ringa sitt försäkringsbolag om problem med råttor.  Nomor kommer att rapportera den 27/10 om vad de utplacerade kontrollstationerna visar. Peter rapporterar till undertecknad. Poängterades också att det mycket viktigt att ha luckorna på sopcontainrarna stängda.

d) Park Slide

Det är mycket viktigt att man bekämpar Park Slide på rätt sätt. Förhoppningsvis tar kommunen sig an det nästa år. Vi tar upp problemet på årsmötet.

e) Uthyrning stuga

14 stugägare har betalat in 1000 kr för uthyrning.

 

 Lampbyte   

 Förhoppningen är att lamporna ska bli utbytta innan årsskiftet.

 

Inkomna skrivelser:

Stuga 62: Inträdesansökan - Ny medlem Therese Nessvold, Värnamo. Godkändes av mötet.

Stuga 30: Anmälan om Attefall komplementbyggnad, max 30 kvm. Godkändes av mötet.

Stuga 53: Beslut om startbesked, Attefall komplementbyggnad, max 30 kvm. Godkändes av mötet.

Stuga 15: Grannbesked och ritningar på nybyggnation av fritidshus och friggebod. Godkändes av mötet.

Stuga 89: Anmälan om Attefall komplementbostadshus, max 30 kvm. Godkändes av mötet

Registreringsbevis från Bolagsverket – nya styrelsen. Arkiveras.

 

Utse en i styrelsen som har koll på vägbyggen, Nya Leden

Mötet utsåg Christer Jansson till detta

Arbetsdagar 2022

Mötet beslutade om följande arbetsdagar:

9 april – anmäl deltagande till Christer Jansson, tel 070-629 96 77, e-mail: christerja1@gmail.com

28 maj – anmäl deltagande till Lisbeth Leandersson, tel 070-543 09 70, e-mail: hakanlisbeth@hotmail.com

16 juli – anmäl deltagande till Christer Bylander, tel 070-627 51 60, e-mail: christer.bylander@outlook.com

24 september – anmäl deltagande till Peter Strandberg, tel 073-539 35 98, e-mail: strandberg.peter@hotmail.com

Övriga frågor

Grannsamverkan. Lisa tar kontakt med polisen

Flaggbelysning. Lisa köper in belysning och stuga 28 sätter upp den.

Regler för ägarbyte om man köper en annan stuga på Västervall

Eftersom ett fall kommit upp om att en stugägare ville köpa en annan stuga på området och sälja sin egen, beslutades att vi sätter tidsfrist på 3 månader, som  hen har på sig att sälja sin stuga. Vi har regeln sedan tidigare att man får bara äga en stuga på området.   

Vidare diskuterades Installation av braskamin. En fråga som vi tar upp på årsmötet. Installation av elgrind. En fråga som vi haft uppe tidigare men som vi tänker ta upp på  årsmötet i igen

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade att vi träffas klockan 11:00 lördagen den 26 februari  2022 i föreningslokalen på Västervall. Datum för årsmötet beslutades till den 26/3 klockan 14.00 på dansbanan, Västervall. 

- - - - - - - - - -  

På styrelsemötet den 17 juli diskuterades följande:

Föregående mötesprotokoll. Christer Jansson rapporterade att det behövs wifi för att kunna använda en skrivare med bluetooth. Han går vidare och kollar om vi ska använda mobilt bredband eller en mobiltelefon med kontantkort. Han berättade vidare om sin forskning beträffande laddningsstationer för elbilar på Västervall. Transportcentralen är det företag som ligger närmast som har laddningsstationer. Vi kanske kan hyra in oss? Den som laddar får naturligtvis betala för den tid, s0m laddningsstationen används.

Lisa berättade att hon låtit besikta den ”gamla” släpkärran. Det påpekades att det behövs nya däck till nästa säsong. Mötet beslutade att Lisa fixar nya däck plus en ny skiva, som vi kan lägga uppe på den gamla. Den nya blanketten för släpkärrorna som diskuterades på förra mötet beslutade vi att strunta i. Det visar sig att det är handhavandefel, brist på kompetens, när det gäller att koppla kärran. Då hjälper det inte med en blankett att fylla i och att intyga att allt är i sin ordning när man lämnar tillbaka kärran.

Ekonomisk rapport. Kassören rapporterade att hon fått in 1.600 kr för ”övernattning”. Ibland kan det vara problem att veta vad det är som medlemmar betalar, eftersom de inte skriver vad det är de betalar för.

Status – inglasning av dansbanan, Inglasningen är klar. Nu återstår bara målning.  Det är tydligen inte så lätt att få tag i målare, som ställer upp ideellt. På nästa års arbetsdagar ska byggnaderna prioriteras, inte ogräset.  

Rapporter

 a)     Arbetsdagar 5/6 och 3/7. Den 5/ 6 deltog 6 medlemmar och målade på tombolan och dansbanan. Den 3/7 deltog 20 medlemmar med diverse uppdrag.

 b)     Uthyrning. Peter överlämnade listan på de som hittills hyrt för övernattning till kassören.

 c)     Råttbekämpning Nomor. Avtalet är påskrivet. Nomor har placerat ut kontrollstationer.

 d)     Park Slide- Problemet är anmält till Naturvårdsverket. Kommunen gör inget åt det i år. När slänten vid vallen klipptes, körde bara runt Park Slidet. Det är mycket viktigt att man bekämpar Park Slide på rätt sätt. Förhoppningsvis tar kommunen sig an det nästa år.

Arbetsfördelning i styrelsen in framtiden. Diskuterades hur arbetsfördelningen ska vara i framtiden.

Inkomna skrivelser. Inträdesanmälan och kontrakt för stuga 85: Som ny medlem godkändes Christina Johansson, Kråksmåla 129, 382 74 ALSTERBRO. nträdesanmälan och kontrakt för stuga 130: Som ny medlem godkändes Hanna Bråhn, Utterkull 6, 333 78 BURSERYD.

Övriga frågor. Toalettstolen i föreningslokalen, träringen har spruckit. Det behövs köpas en ny. Ett badrumsskåp skulle också vara önskvärt. Det diskuterades hur köket ska vara utrustat nu när vi hyr ut det för övernattning. Ska det vara komplett utrustning för fyra personer?

Diskuterades även om inköp av kylskåp till sidorummet på dansbanan. Finns en firma som säljer begagnade vitvaror i närheten.

Lisa berättade att nya placeringen för boulebanan blir i kanten av fotbollsplanen mot stuga 170. Hon efterlyser en snickarduglig som vill ställa upp och hjälpa till.

En ramp till dansbanan och även till föreningslokalen diskuterades. det är svårt att komma in med rollator. 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade att vi träffas klockan 11:00 lördagen den 13 november i föreningslokalen på Västervall.

 

- - - - - - - - - - - - - -

semötet den 29/5 avhandlades följande: 

Föregående mötesprotokoll. Nya vimplar till flaggstängerna har köpts in och satts upp. I föreningslokalen var det problem med att skruva fast den ena dörren.  

Ekonomisk rapport Kassören rapporterade att alla har betalat in årsavgiften. Två medlemmar betalade för sent och fick betala förseningsavgift.  17 medlemmar bor permanent på området och har betalat in 1000 kr. 7 medlemmar har hyrt ut sin stuga och har betalat in 1000 kr. Kassa och bank uppgår nu till 1.768.582,88. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Årsmöte – genomgång röstsedlar. 99  medlemmar har lämnat in giltiga röstsedlar. Två var tyvärr underkända. 70 medlemmar har röstat för ”sanering av råttor”. Vi har känslan att alla inte har kännedom om vad som ingår i avtalet med Nomor. Peter fick i uppdrag att göra ett utkast till information, som vi skriver in på hemsidan. Offerten gäller till avhållet årsmöte.

69 har röstat ja till anläggning av boulebana. Vi kommer att få ett kostnadsförslag från Lisa.

När det gäller datum för årsmöte beslutade mötet att vi sätter mars månad så länge. Ordföranden hade förslag på att vi ska kunna hålla det på dansbanan.

Ansvarsfrihet för styrelsen – några stugor som röstat nej

Fyra stugor hade röstat nej till ansvarsfrihet för styrelsen och att förlusten balanseras i ny räkning. Vi har kallat dem till möte idag men fick till svar att de ger styrelsen full ansvarsfrihet och godkänner att förlusten balanseras i ny räkning samt tycker inte att det behövs något möte.

Status – inglasning av dansbana 

Glas har satts upp och dörrarna kommer att sättas upp i helgen.            

Rapport från arbetsdagen den 15 maj

 Det var 24 deltagare på arbetsdagen. Allt på listan gjordes utom målningen. Fönstret på tvättstugan fixar Christer Jansson vid tillfälle. Fotbollsmålen är flyttade och volleybollnätet har tagits ned. En extra arbetsdag ordnas den 5 juni där det enbart ska målas.

Inkomna skrivelser

Stuga 36 - Beslut om startbesked, tillbyggnad 15 kvm fritidshus 

Stuga 36A -Kopia på anmälan om tillbyggnad max 15 kvm

Stuga 188 – Kopia på anmälan om tillbyggnad max 15 kvm

Övriga frågor

Park Slide har upptäckts nu även vid vallen. På båda sidor alltså även på vår sida. Helena fik i uppdrag att kontakta kommunen i denna fråga.

Önskemål har framkommit att vi ska ha en postlåda med ”returpost”.

Panelbitar till dansbanan köps in hos NP Nilsson.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte Mötet beslutade att vi träffas klockan 10:00 den 17 juli (klockan 11:00 har vi välkomstmöte fr nya medlemmar).

 - - - - - - - - - - 

Styrelsemöte den 18 april 2021: 

Föregående mötesprotokoll Christer Jansson hade forskat vidare i frågan om laddningsstationer till elbilar. HEM har tydligen något företag som sköter det. Som förening kan vi kanske teckna ett avtal och betala en avgift för det. Christer forskar vidare i ärendet. Fråga om boulebana och bekämpning av råttor kommer vi att ta upp i utskicket till årsmötet. Belysningen i flaggstången vid Föreningslokalen togs ner och det konstaterades att vi måste köpa en ny till nästa säsong. Nya vimplar till flaggstängerna måste köpas in. I föreningslokalen återstår att skruva fast dörrarna på det nya skåpet. Reglar har satts upp på dansbanan inför uppsättning av glas. Glas kommer att sättas upp inom tre veckor. Kostnad 32.000 kr plus moms. För att få det tätt kommer panel att sättas upp under glaspartierna. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport  Kassören rapporterade att inbetalningar av årsavgiften har börjat komma in. Två medlemmar har betalat för uthyrning: Stuga 14 och stuga 181. Två medlemmar har betalat för åretruntboende: Stuga 7 och 143. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Årsmöte – utskick Undertecknad skickar ut dokumenten i slutet av april och begär in röstsedeln till den 16/5. Vi kommer sedan att ha årsmöte den 29/5 klockan 11:00 i föreningslokalen. Ordföranden ber Ingemar Söderberg och Lennart Arvidsson att vara justerare.

 

Försäkringar – offert från Länsförsäkringar Offerten från Länsförsäkringar ligger 10.000 kr under den vi har nu från Trygg Hansa. Skillnaden på försäkringarna är att på dansbanan ingår bara brandförsäkring i Länsförsäkringar.  Mötet beslutade att vi ändrar till Länsförsäkringar. Trygg Hansa-försäkringen går ut i augusti. Lisbeth kollar upp om det är uppsägningstid på försäkringen I Trygg Hansa.              

 

Status – inglasning av dansbana Reglar har satts upp i dag på arbetsdagen. Inglasningsfirman har varit här och mätt hur stora glasen ska vara. De kommer att sättas upp inom tre veckor.  Panel kommer att sättas upp under inglasningen. 

Rapport från möte Utveckling Östra Stranden Bengt Gustafsson, Knipan kallade till digitalt möte med Utveckling Östra Stranden i Zoom. Anteckningarna går att läsa på vår hemsida under fliken ”Utveckling Östra Stranden”. Det pratades om både vildsvin och råttor. Varje stugområde ska ta fram en framtidsplan för år 2050. Styrelsen blev ombedd att tänka efter till nästa möte hur vi vill att Östra Stranden ska utvecklas.

 

Rapport om arbetsdag 17/4 26 stugor deltog på arbetsdagen. Vädret var fint och deltagarna var på gott humör. Riktigt alla arbetsuppgifter som vi satt upp, hanns inte med. Rapporteras till nästa arbetsdag, som är den 15 maj.  Lekplatsen inspekterades och dokumenterades. Avvikelse: Det saknas ett handtag på gungbrädan.

 

Vivi visar hur man uppdaterar hemsidan 

Undertecknad visade hur man uppdaterar hemsidan via Din Studio och visade lösenordet. Ingen tyckte nog att det var särskilt svårt.

Inkomna skrivelser Från byggnadsnämnden hade inkommit två skrivelser

 

 • Stuga 36  - Ansökan om tillbyggnad 15 m2
 • Information om beviljat bygglov för vår granne – Marklov – uppförande av uppdrag. Sökande är Teknik-och fastighetsförvaltningen.            

 

Övriga frågor Ordföranden informerade att nu har vi tre lika återvinningsstationer med hushållssopor, glas- och metallåtervinning.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte 

Mötet beslutade att vi träffas klockan 10:00 den 29 maj (en timme före årsmötet).

 

 - - - - - - - - - - - 

 

Mötet den13 mars 2021:

Ekonomisk rapport

Kassören rapporterade om resultatet för förra året.  Det kommer att bli en förlust på 78.000 kr efter avskrivningar. Före avskrivningar var resultatet plus 17.000 kr, vilket visar att vi har budgeterat bra. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Budget 2021

Kassören hade gjort upp ett förslag till budget för 2021. Eftersom vi inte kan samla folk fysiskt till årsmöte i år heller kan vi ta bort den utgiften i budgeten och lägga den kostnaden på områdesskötsel i stället. Som vi vet nu är det 17 stugor som är bebodda året runt så vi ändrar den inkomsten till 17.000 kr. Vi ökar i gengäld inkomsten för uthyrning av förenings-lokalen med 2.000 kr. Årsavgiften blir såsom vi beräknat tidigare 6.700 kr. De som gjort sin arbetsdag 2020 kan dra av 800 kr. Budgeten fastställdes av mötet.  

Verksamhetsberättelse för 2020.

Efter några justeringar kunde undertecknads förslag till verksamhetsberättelse godkännas.

Inkommen motion till årsmötet: Boulebana (se bilaga)

Stuga 99 har inkommit med en motion om anläggande av boulebana. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget men överlämnar beslutet till medlemmarna att rösta om till årsmötet. Kallelse till årsmöte

Mötet beslutade att vi håller årsmöte som vi gjorde förra året. Vi skickar ut röstsedlar och sedvanliga dokument till den 29 april och begär in röstsedlarna till den 15 maj. Sedan håller vi årsmöte med endast styrelsen och två justerare tillika rösträknare den 29 maj

Dagordning till årsmöte 2021

Eftersom vi inte behöver ha en auktoriserad revisor ändrar vi stadgarna och på dagordningen. Vi kommer att anlita revisor: Real Revision & Redovisning i Anderstorp.  En punkt på dagordningen adderas ”ändring av stadgar”.

Vi har fått in två kandidater till styrelsesuppleant. Viktigt att göra det tydligt på röstsedeln att man endast ska rösta på en kandidat.

Planering av arbetsdagar

Arbetsdagarna är sedan tidigare bestämda till den 17 april, 15 maj, 3 juli och 25 september. Mötet bestämde att vi tar emot max 25-30 deltagare per arbetsdag.

Mötet beslutade om arbetsledare:

17 april - Lisbeth och Vivianne

15 maj - Christer Jansson och den nya styrelsesuppleanten  

3 juli - Christer Bylander

25 september - Peter och Helena  

Sandlådan måste göras om. Helena fick i uppdrag att beställa en sandlåda från Hemfint.se för ca 1.400 kr.

Bäste Västervallare med anmodan om betalning av årsavgift

Skickas ut i god tid innan betalningen ska vara inne, 30 april 2021.

Bekämpning av råttor

Vi har anlitat Nomor för bekämpning av råttor på Västervall och betalat 10.373 kr för 3 st akutsaneringsbesök. Nu är frågan om vi ska skriva ett treårsavtal med Nomor. Det kostar föreningen 75.000 kr för 3 år. (19.500 kr exkl moms per år). 126 kr per stuga och år. Vi tar upp det på dagordningen till årsmötet och låter medlemmarna rösta om det.

Södra infarten

Ordföranden har varit med på ett digitalt informationsmöte (information om Södra infarten). Han tyckte att det såg mycket bra ut. Vi har ju fått bullerplank så vi kan inte kräva något mer. Det ser värre ut för de andra stugområdena.

Förvaring av flaggor i tvättstugan

Nu är det ett kollektivt ansvar att flagga på Västervall. Alla har nyckel till tvättstugan och flaggorna kommer att förvaras där.

Vad återstår att köpa in till övernattningsrummet?

Två sängar, täcken och kuddar kommer att köpas in av Peter.

Nyckelskåp och brandvarnare kommer köpas in i dag.

Inglasning av dansbanan

Ordföranden har via Virtanen fått kontakt med en inglasningsfirma i Smålandsstenar. Vi väntar på en skriftlig offert.

Inkomna skrivelser

Från stuga 131 har information om tillbyggnad 15 m2 inkommit. Grannintyg var bifogat. Arkiveras.

Övriga frågor

Utveckling Östra Stranden har möte Annandag Påsk. Information kom senare om att mötet hålls digitalt i Zoom.

Mötet beslutade att undertecknad på nästa möte visar hur hemsidan uppdateras.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Mötet beslutade: Söndagen den 18 april 2021, klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Mötet den 14 november 2020: 

Föregående mötesprotokoll. 

Christer J har fixat torktumlare till tvättstugan och fixar även en skylt om att det kostar 10 kr att tumla. Peter kunde rapportera om Nomor att de gjort en utryckning och att bollen nu ligger hos oss om vi behöver ta hit dem igen. Diskuterades även att varje stugägare har säkert en försäkring där bekämpning mot skadedjur ingår. Föreningen har sin försäkring i Trygg Hansa och där vet vi av erfarenhet att bekämpning mot skadedjur inte ingår. Försäkringspremien vi betalar till Trygg Hansa är närmare 20.000 kr. Ett ganska högt belopp. Lisbeth kollar upp detta. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

Ekonomisk rapport

Vi går nu mot årets slut och de flesta transaktioner är gjorda. Rapporten visar just nu ett resultat på 707.000 kr men vi har inte fått in fakturor för renhållning, vatten och el. Fastighetsskatten ska betalas så kassören uppskattar att det blir ett resultat på plus minus noll vid årets slut.  

Sju stugägare har betalat bygglovsavgift och tio stugägare har betalat för uthyrning.

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Budget 2021

Kassören hade gjort upp ett förslag till budget för 2021. Uppskattad årsavgift för 2021 blir 6.700 kr. Vi har ju några nya möjligheter att få in mer pengar nästa år nämligen från festkommittén, åretruntboende och från övernattning i föreningslokalen. Den större utgiften vi budgeterar är inglasning av dansbanan på 48.000 kr. Budgeten fastställdes inte utan vi har till nästa möte på oss att ”slipa” på siffrorna.

Rapport – arbetsdag 26 sept

Helena rapporterade att det var mycket folk.  Peter hade inhandlat rullgardiner, dukar, täcken, kuddar och draperier plus upphängningsanordning. Ett jättebra jobb utfördes under arbetsdagen i föreningslokalen. Andra utomhusarbetsuppgifter utfördes också. Det som inte blev gjort var ogräset vid containern vid vallen.   

Låsa grind B (med kätting)  över vintern

Frågan diskuterades. Mötet kom fram till att det inte kommer att fungera. Inte minst får vi tänka på sopåkarna.             

Hur förbereda för elstolpar för laddning av elbilar

Frågan har varit uppe tidigare. Roland Nydén som jobbade på Garo var med i styrelsen på den tiden och fick uppdraget. Så här skrevs i protokollet för fem år sedan. ”Roland hade tagit fram fakta och det konstaterades att det behövs 16 ampere konstant drift och till det måste i så fall våra kablar bytas ut. Vem betalar strömmen? Det blir för dyrt att genomföra detta.” Christer J fick i uppdrag att ånyo ta kontakt med Roland, stuga 117, i denna fråga.

Inköp av studsmatta till lekplatsen

Diskuterades om inköp av studsmatta. Mötet kom fram till att eftersom många olyckor sker just på studsmattor vill vi inte ta på oss det ansvaret. Har vi försäkring för det? Sandlådan däremot borde vi sänka och byta sand i.

Södra infarten

Det finns en oro på Västervall hur det skall bli under byggnadstiden av den nya vägen. Under en viss tid kommer det att bli mycket trafik runt Västervall men vi kan inte begära att det ska sättas upp bullerplank för en viss tid. Vi har fått bullerplank uppsatt som är för den nya infarten. För övriga stugföreningar har inte gjorts bullermätningar och inga bullerplank är planerade.

Plan B för nästa årsmöte om corona fortsätter

Vi förbereder för ett vanligt årsmöte men om coronan fortsätter får vi kanske göra som förra årsmötet. Önskemål framkom om att röstningen ska vara anonymt. Undertecknad fick i uppdrag att kolla om det är möjligt.

Vad återstår att köpa in till övernattningsrummet?

Det återstår att köpa in två hopvikbara sängar, två täcken och två kuddar. Peter fick uppdragetNyckelskåpet med kodlås återstår också att köpa in. Christer B har det uppdraget.

Ev inglasning av dansbanan

 Av Virtanen, stuga 191, fick vi förra året ett pris på inglasning av dansbanan.  Gäller det fortfarande? Christer B kollar med honom och ber om en specifikation.

Inkomna skrivelser

Stuga 18 – kopia slutbesked (3 augusti)

Stuga 41 – inträde – godkändes 3 september. Ny medlem. Mona Lövgren, Anderstorp

Stuga 33 – bygglov – godkändes 11 september.

Stuga 36 – bygglov – startbesked från Halmstad Kommun (8 sept)

Stuga 85 – inträdesanmälan, kontrakt, godkändes 19 oktober. Ny medlem: Christina Johansson Alsterbro.

Stuga 7 – uppförande av friggebod, godkändes 19 oktober

Stuga 168 – uppförande av friggebod, godkändes 19 oktober

Stuga 57 – bygglovsansökan, rivning av befintligt och uppförande av nytt hus. Godkändes av föreningen.

Övriga frågor

Före mötets början var Lisa, stuga 99,  inne och berättade att Granngården sponsrar oss med blommor, 3 gångr om året. Vi, medlemmar, får 12 procent rabatt när vi handlar på Granngården om vi uppger namn och stugnummer. Som tack kommer Granngården att få sätta upp lite reklam på Västervall. Lisa ombesörjer att Granngården får vår medlemsförteckning.

En skrivelse från stuga 191 angående bullerplank utmed Sliparegatan. Styrelsen kan inte göra något nu, inte förrän kommunen har gjort buller-mätningar. Christer B meddelar stuga 191 vårt svar.

Elkabel är dragen tvärsöver Västervall. Ordföranden har skrivit på dokumentet.

Medlem har upptäckt att vi förmodligen har Parkslide på området. En växt som är mycket svår att bekämpa. Ordföranden kontaktar stuga 183. Vi tror att det är Parkslide de har på sitt stängsel mot Blomgatan.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade: Lördagen den 13 februari 2021, klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall.     

 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

Styrelsemöte 28 augusti 2020:

Före mötets början kom festkommittén på besök och lämnade en skriftlig kravspecifikation om framtidens festkommitté.  Bordlades till nästa styrelsemöte.

Beslutades att Lisa, stuga 99 fixar höstblommor till våra blomlådor.  

Till klockan 11:00  hade vi bjudit in de nya medlemmarna. Stuga 67, 76 och 97 var närvarande. Tyvärr hade stuga 60 inte tillfälle att deltaga.

 På styrelsemötet diskuterades  och beslutades följande:

Tvättstugan diskuterades och beslut togs om att Christer köper in en torktumlare. Avgift för att torktumla kommer att bli 10 kr, att betalas i skrinet eller med swish.  Ekonomisk rapport, uthyrning och swish. Lisbeth rapporterade att stuga 136 har betalat för uthyrning så nu är det 4 stugägare som har betalat för uthyrning.      Arbetsdag, 26 sept, Helena och Peter samt arbetsdagar2021. Diskuterades vad som ska göras på arbetsdagen. Bänkar ska ställas in på dansbanan.  Farthindren kan vara kvar under vintern om det inte kommer för mycket snö. Beslutades att undertecknad skickar lista på arbetsuppgifter som brukar göras i september. Christer B. skänker bordtennisbollar och lägger i tvättstugan eftersom det konstaterades att det inte finns några kvar.

Beslut togs om arbetsdagar 2021: 17 april, 15 maj, 3 juli och 25 september,

Luftvärmepump, övernattningslokal. Bäddsoffa är inköpt för 500 kr.

Christer J. hade tagit in offerter på luftvärmepump och mötet beslutade att han köper in en luftvärmepump för ca 16.800 kr.  Peter fick i uppdrag att köpa in täcken, kuddar, dukar,  rullgardiner, skena och draperi till övernattningsrummet. Ansvarig för byte av lampor. Mötet utsåg Helena till att rapportera när hon ser trasiga lampor.                

Anticimex

Peter hade tagit in offerter från Nomor bekämpning av råttor på området.

 • En offert på 10.373 kr inkl moms som innefattade 3 st akutsaneringsbesök och
 • En offert 19 500 kr  exkl moms på årspremie för skadedjursavtal med en avtalstid på tre år.

Mötet beslutade att vi antar offerten på 10.373 kr för 3 st akutsaneringsbesök.

 Inkomna skrivelser

 • Stuga 96, godkännande av grannintyg från föreningen, uppförande av Attefallshus, 30 m2 – godkändes den 25/7
 • Stuga 168, mail om uppförande av Friggebod, 15 m2 - inga dokument inkomna.
 • Stuga 49, samtal och mail om tillbyggnad Friggebod – ansökan. Godkändes.
 • Stuga 169, tillbyggnad Friggebod – ansökan. Godkändes. 
 • Stuga 35, ansökan om att uppföra skärmtak om 15 kvm. Vi frågar om placeringen. Kanske behöver grannintyg? Konstaterade senare att placeringen inte kräver något grannintyg. Godkändes den 31 augusti
 • Från Halmstad Kommun har inkommit information om beviljat bygglov för stuga 36. "Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt". 

 Övriga frågor

 Omvi skulle försöka anlägga en boulebana. Var skulle den vara placerad? Fråga     medlemmarna.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade: Lördagen den 14 november, klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall.     

 

 - - - - - - - - - - - - - - --

På våra skrivelser till Halmstad Kommun har vi fått följande svar:

Vildkaniner på Västervall:

Det bedrivs skyddsjakt på kaniner i det berörda området tidigt på morgonen sedan är det så att kaninpesten är tillbaka i hela Halmstad. Detta kommer att bidra till betydligt minskad kaninstam. 

Vi bedriver skyddsjakt på hela östra stranden men inte innanför föreningarnas staket, det är upp till föreningen själva. Dessutom är det tätt mellan stugorna så man kan inte skjuta där på ett säkert sätt.

Lastbilar parkerade utanför Västervall:

Tackar för din synpunkt och jag kan tyvärr konstatera att det var väntat. Vi har fått fler synpunkter som gäller denna typen av transporter som förmodligen väntar på nästa färja.
Erfarenheten är att förbud inte löser problemen, vi flyttar dom bara och den långsiktiga lösningen måste vara att de får en angiven yta där de kan stå, gärna med tillgång till toalett och grundläggande service.

 

Frågan finns redan på trafikgruppens dagordning och vi vill se det gemensamma ansvaret med hamnen. Vi jobbar för en lösning utan obehag för omgivningen.

 

Tack för ert engagemang

 

Annica Pålsson, trafikmiljöingenjör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

På styrelsemötet den 21 juni diskuterades följande:

Kassören erinrade om att det inte får finnas några pengar utanför föreningens räkenskaper. Därmed avslås motionen från festkommittén. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport. Lisbeth rapporterade att alla har betalat in årsavgiften. Stuga 185 hade inte dragit av 500 kr för arbetsdag. Tre stugor har betalat in 1000 kr för uthyrning: stuga 33, 48 och 130. Fler stugor hyrs ut, det vet vi. Ordföranden åtog sig att ringa till dem.  

Planering inför årsmöte, per Capsulam. Eftersom det råder rekommendationer under coronan att inte samla mer än 50 personer, tänker vi hålla årsmöte per Capsulam. Undertecknad har satt ihop en röstsedel som vi tänker skicka ut till alla medlemmar. Eftersom Thomas Solberg sålt sin stuga söker vi hans efterträdare i styrelsen. Vi får höra med valberedningen så att vi förhoppningsvis får ett namn att rösta om. Undertecknad skicka ut röstsedel med bilagor per mejl till alla medlemmar. Fem medlemmar har inte mejl så till dem kommer det ett brev.

Arbetsdagar. På arbetsdagen den 23 maj ställde 16 medlemmar upp. Det blev en hel del gjort men vissa uppgifter gjordes inte färdigt. Exempelvis vid ”vallen” – det rensades ogräs och gjordes en fin kant utmed vallen men arbetslaget hann inte riktigt färdigt. En lista med arbetsuppgifter kommer att göras upp till nästa arbetsdag. Björn Lindström, stuga 182 har framfört önskemål om att få fylla ”potthål” på arbetsdagen. Eva Svensson, stuga 71 vill helst vara i köket och fixa fikat. De får göra upp med arbetsledarna, Christer Jansson och Ann Sveningsson. Stig Vinding i stuga 137, har erbjudit sig att  "fixa” lampan vid tvättstugan. Häcken har vuxit upp så att den skymmer lampan. I första hand är det häcken som ska klippas ned och det kommer att göras på arbetsdagen den 4/7.

Slopa myntautomaterna vid tvättmaskinerna? Mötet beslutade att montera ned myntautomaterna. Priset för en tvätt höjs till 20 kr och ska i fortsättningen betalas kontant i skrinet, samma som för släpkärran, eller med swish.              

Inkomna skrivelser. 

Stuga 97, inträdesanmälan och kontrakthar kommit in och godkänts. Som ny medlem godkändes Johan Büser, Göteborg.

Stuga 150, slutbesked på Attefallsbyggnaden

Stuga 36, begäran om godkännande av grannintyg för sin ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.

Övriga frågor. Representant för Anticimex hade sagt att han skulle komma till mötet idag för att berätta om råttfällor i avloppet. En del medlemmar har klagat över råttor i trädgårdarna. Representanten dök aldrig upp på mötet och meddelade senare att han hade tagit fel på dag.

Medlemmar har klagat på att kompressorn för pumpning av cykeldäck inte stängs av efter användning.

Medlemmar klagar på att det stå lastbilar utanför vår parkering på Sliparegatan vid IMAB. De förorenar och slänger skräp.

Medlemmar klagar även på alla vildkaniner på området. I lekparken och på fotbollsplanen ligger mycket kaninspillning och på fotbollsplanen har de grävt många hål. Undertecknad fick i upprag att skriva till Halmstad Kommun och klaga.  

Ett välkomstmöte för nya medlemmar kommer vi att kalla till. Mötet beslutade tidpunkten till klockan 11:00 söndagen den 23 augusti. Efter välkomstmötet har vi styrelsemöte. Undertecknad kallar de nya stugägarna i stugor 76, 60, 67 och 97.              

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Mötet beslutade: Söndagen den 23 augusti , klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall.    

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

På styrelsemötet den 18 april diskuterades följande:

Lisa, stuga 99 kommer att köpa lås till den nya släpkärran.

Ekonomisk rapport.

Vi har fått skaffa en ny revisor. Vår tidigare revisor ska i fortsättningen inte handha ekonomiska föreningar. Lisbeth har skaffat en ny revisor: Deloitte i Anderstorp.

Ändring vid infart till vänster, Näckrosgatan

På arbetsdagen i dag har det gjorts en ”trekant” med grus för att bredda infarten till Näckrosgatan, Nu kan lastbilar och räddningsfordon lättare ta kurvan där.

Anordna kompost i ”skogen” om det är tillåtet

Mötet tog beslut att inte ordna någon kompost i skogen.  Det hade med säkerhet blivit problem. Lätt till att det samlas råttor och även att det kommer att slängas  föremål som inte tillhör en kompost.  

Arbetsdagar

Förslag på arbetsdagar och ledare:

18 april, Christer och Thomas

23 maj, Lisbeth och Vivianne

4 juli, Ann och Krister

26 september, Helena

Mötet antog ovannämnda förslag

Planering för årsmöte

Vi planerar för ett årsmöte på dansbanan i juli månad.

Dokument togs fram till det planerade årsmötet i mars men det är en del saker vi behöver ändra på. På dagordningen: Ny revisor och eftersom Thomas Solberg tänker sälja sin stuga nu i sommar behöver vi en ny styrelsemedlem. Vi kommer också att markera vilka frågor som ska tas beslut om så att de som vill poströsta ska kunna göra det.  Även ”fullmaktsblanketter” kommer vi att skicka ut så att de som vill, ska kunna rösta genom fullmakt.  

Inkomna skrivelser:

Stuga 191, kopia på anmälan om Attefall, tillbyggnad 15 m2

Stuga 18, ansökan om godkännande från föreningen, tillbyggnad Attefall 15m2.

Godkändes den 12 mars 2020

Stuga 37, begäran om grannintyg från föreningen, tillbyggnad Attefall. Fick godkänt den 18 december 2019. Fick rivningslov den 16 mars och startbesked den 2 mars från HK.

Stuga 44, begäran om grannintyg från föreningen, tillbyggnad Attefall 15 m2. Fick godkänt den 28/1. Fick rivningslov 5/3 och startbesked 27/2 från HK.

Stuga 96, ansökan om godkännande från föreningen, Attefall kompl.byggnad. Fick godkänt den 14 februari 2020.

Stuga 123,  kopia på anmälan om Attefall kompl.byggnad 7,5 m2.

Tre stugor har fått nya ägare. Som nya medlemmar godkändes:

Stuga 76: Josefin Ohlsson, Ljungby

Stuga 60: Eva-Marie Josefsson, Gnosjö

Stuga 67: Tommy Myrvold, Rydaholm

Vi hälsar dem välkomna till Västervall

Övriga frågor: Kajorna har byggt bo i träden vid parkeringen och ”skitar ner”.

Helena Svensson fick i uppdrag att kontakta kommunen hur vi kan åtgärda detta.

Råttor har synts till på området och Ann Sveningsson fick i uppdrag att kolla upp vad vi kan göra åt det.

Den nya festkommittén, Susanne och Lisa kom på besök. Framförde förslaget att föreningen ska

lägga in kostnaden för musikunderhållningen i midsommarhelgen i budgeten för nästkommande år. Uppmanades att skriva en motion om detta.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte: Söndagen den 21 juni klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

På styrelsemötet den 28 januari diskuterades följande:

Ekonomisk rapport med budget för 2020. Lisbeth rapporterade att det inte hänt så mycket i januari. Årsbokslutet är inte klart ännu, ligger hos revisorn. Dator för bokföring har köpts in enligt tidigare muntlig överenskommelse. Kassören presenterade ett förslag på budget för 2020. 

Ändring av stadgar. Ändringarna gäller: Beloppet för medlemsinsatsen ändras till 104.100 kr.

Kontrakt upprättas mellan förening och föreningsmedlem. 

Bankens krav på inskrivning i stadgarna om säkerhetsöverlåtelse: En juridisk person ( exempelvis bank ) får inneha eller förfoga över andel utan att vara medlem i föreningen…..

Medlem ska ha innehaft stuga och andel i tre år (från inträdesdatum) för att äga rätt till  uthyrning av stuga och andel.

Genomgång inför årsmötet. Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning. Dokumenten gicks igenom och vissa ändringar gjordes. Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, budget, motioner och årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse kommer att skickas till alla medlemmar två veckor före årsmötet. 

Inkomna motioner. Två motioner har kommit in: Motion 1 om taklutning på Västervall. Motion 2 om avgift för åretruntboende på Västervall (skrivna på Västervall). 

Inkomna skrivelser:

Stuga 37, begäran om grannintyg från föreningen, tillbyggnad Attefall. Fick godkänt den 18 december 2019.

Stuga 44, kopia på bygganmälan, begäran om grannintyg från föreningen, tillbyggnad 15 m2 Attefall. Fick godkänt av föreningen.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Lördagen 14 mars klockan 11:00 (före årsmötet) på Kalervos.

¨¨

På styrelsemötet den 10 november diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport och budget för 2020

Kassören presenterade ett förslag på budget för 2020. Det ekonomiska resultatet för 2019 ser ut att hamna på plus minus noll.

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsberättelsen görs till nästa möte.

Släpkärra, ny avgift, ev köpa ny

Ny släpkärra kommer att köpas in och den gamla skall säljas till våren. Avgiften för hyra av släp kommer att höjas till 50 kr för 2 timmar och nytt kassaskrin skall införskaffas.

Inkomna skrivelser:

Stuga 142, startbesked – har fått startbesked på sitt Attefallshus.

Stuga 131, rivningslov och bygglov från Byggnadsnämnden

Svar på frågor från föreningsmedlem:

Betr inglasning av dansbanan och upprustning av föreningslokalen så kommer dessa punkter att tas upp på årsmötet. Styrelsen har i dagsläget inte tagit några beslut om inköp eller annat.

TV är inköpt till föreningslokalen men har betalats av festkommittén.

Vilka investeringar vi kommer att göra framåt kommer att presenteras och förhoppningsvis godkännas på årsmötet.

Övriga frågor

Sopcontainrarna vid grind A+B töms fredag varannan vecka efter den 20/!0. Aluminium och glas töms en gång i månaden efter den 20/!0.

Betr vattensamling på parkering utmed Sliparegatan har Helena ännu ej fått några besked från Laholmsbuktens VA. Kommer att fortsätta jaga ett besked.

Städning av kontoret kommer ske till våren.

Tidpunkt för nästa möte bestämdes till den 23 jan 2020 kl 18:00 i Värnamo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På mötet den 10 sept diskutrades följande: 

Ekonomisk rapport (uppföljning av betalning för uthyrning)

Kassören presenterade resultat- och balansrapport per den 9/9. Ekonomin ser bra ut. Vi har 807.000 kr men det kvarstår att betala fastighetsskatt på ca 500.000 kr liksom kostnad för el och vatten och avlopp. Lönen till Eng är inte heller utbetalad ännu. Mötet bestämde vidare att containern vid B-grinden kommer att hållas öppen i vinter.  Beträffande uthyrning så är det några som inte har betalat ännu. Ordföranden kommer att ringa dem. Den ekonomisk rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Inbyggnad dansbanan – inkommen offert på 32.000 kr + moms

Vi har fått en offert på inglasning av dansbanan.  Mötet beslutade att vi tar med det i budgeten för nästa år och presenterar det på årsmötet.

Önskemål om asfaltering vid infart, grind A

Vid asfaltens slut mot parkeringen har bildats en håla som vid kraftigt regn fylls med vatten som ligger kvar. Eftersom vi inte får hårdgöra ytorna försöker vi åtgärda problemet med att i första hand fylla hålan med grus. Det kommer att göras på arbetsdagen den 21 september.

Föreningslokalen, luftvärmepump, fiber, möbler (erbjudande från Lisa: 2 fåtöljer för 4000 kr)

Ordföranden ringer Telia om indragning av fiber. Avsikten är att fräscha upp föreningslokalen och försöka göra den ”mysig”.  Fixa nya gardiner, möbler samt göra upp en plan för hur vi skulle kunna göra ett övernattningsrum utan att behöva spika upp någon vägg. Förslagsvis en skena i taket med draperi för att avskärma sovplatsen.

Investera i en luftvärmepump – det förslaget tar vi med i nästa års budget och presenterar det på årsmötet. Frågan är om vi behöver vinterbona, är golvet isolerat? Vi tar Niklas Pettersson till hjälp att kolla vad som behöver göras. I nuläget säger vi nej tack till Lisas erbjudande om de två fåtöljerna.

Planering av arbetsdagen den 21 september (ledare, ersättning) samt arbetsdagar 2020

Eftersom Daniel hoppat av styrelsen och skulle varit arbetsledare den 21 september, måste vi hitta någon som kan leda arbetet. Niklas Pettersson har anmält sig till arbetsdagen och mötet beslutade att Christer frågar Niklas om han vill leda arbetet. Han får en uppdaterad lista på vad om behöver göras. Mötet beslutade inte om några datum för arbetsdagar nästa år men kom överens om att vi ska planera en arbetsdag i juli månad 2020. Vi gör ett förslag på datum på nästa styrelsemöte. Mötet beslutade att vi till nästa år kommer att höja ersättningen för arbetsdag till 800 kr.

Inkomna skrivelser:

Stuga 86, inträdesansökan, kontrakt och gåvobrev.

Som ny medlem godkändes Niclas Berglund, Ängabo 109, 523 61 Gällstad

Stuga 179, inträdesansökan och kontrakt

Som ny medlem godkändes My Wisén, Floragatan 19, 332 36 Gislaved.

Stuga 15, inträdesansökan, kontrakt och ägarändring från Skatteverket

Som ny medlem godkändes Marie Johansson, Rua Professor Flemming 116, 2750-347 Cascais, Portugal.

Stuga 115: Information om beviljat bygglov för fasadändring. Arkiveras.

Stuga 131: Kopia på ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt. Arkiveras

Övriga frågor

Vattensamlingen på parkeringen vid vallen är fortfarande ett problem. Mikael har lovat att titta på det på arbtsdagen. Beträffande anslagstavla för bokning av föreningslokalen och dansbanan beslutade mötet att Vivianne beställer det. Fortfarande ligger kontrakt kvar i brevlådorna vid föreningslokalen. Christer skriver i gästboken och påminner. Släpkärran har försetts med körförbud eftersom den inte har besiktigats i tid. Lisa, stuga 99, har tagit på sig uppgiften att ta den till besiktning. Mötet beslutade att köpa in tre nya kaffebryggare. Vidare beslutades att vi köper in en ljusslinga till flaggstången i lekparken.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte.

Mötet bestämde att vi träffas lördagen den 23 november, klockan 10:00 i föreningslokalen, Västervall.  

- - - - - - - - - - - - - -

På mötet den 14 juli 2019 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport.  Kassören presenterade resultat- och balansrapport per den 25/6. Hon hade haft semester de senaste tre veckorna. Totala kostnaden för ”tåget” uppgick till 27.000 kr. En TV hade inköpts men den ska företrädesvis betalas av festkommittén. Vidare har nya vimplar till flaggstängerna köpts in.  Skapa gästrum i föreningslokalen. Ordföranden presenterade ett förslag hur ett gästrum skulle kunna inrymmas i föreningslokalen. Ett rum med två våningssängar och med ett fönster in mot lokalen. Vidare skulle en hörnsoffa för ca 15.000 kr inköpas. Gästrummet skulle hyras ut för 200 kr/natt, max 3 nätter. Synpunkter framkom om att föreningslokalen kommer kanske inte att kunna utnyttjas som det gör nu, till privata fester för ca 40 personer, för gästrummet inkräktar på utrymmet. Det konstaterades att vi saknar uppgift på hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt ur brandsynpunkt Det är det första vi måste ta reda på. Beslut fattades att ett kostnadsförslag för detta ska upprättas och presenteras på årsmötet. Kanske även inköp av nya bord och stolar ska inkluderas liksom en luftvärmepump. Vad gör vi med tomter som håller på att växa igen? Vi kommer att hänvisa till våra Trivselregler där det bl a står att respektive stugägare ansvarar för att: Gatan utanför stugan ska hållas fri från ogräs och buskar/träd som hänger över staketet. Samma skötsel gäller för våra parkeringsplatser. Blomvägen, de fyra stugorna som känner sig utanför. Vi hade fått besök av Bosse från stuga 196 som framförde stugornas åsikter. De är missnöjda med grusets placering. Det gick inte att kratta ut det, för det var packat med en gång. De vill först kunna rensa ogräset så det blir en fin kant och sedan få ett lass grus till som de kan kratta ut. Taggtråden på det höga staketet mittemot deras stugor vill de ta ned. De vill även ta bort en del träd i skogsdungen så att de kan få sol även på förmiddagen. Viktigt att detaljplanen följs vad gäller avverkning i skogsdungen. Bosse åtog sig att ombesörja detta med hjälp av stugorna 195, 194 och 193. Han hade även ett förslag att låta sätta upp ett staket vid lekparken så att barnen inte springer in på sopområdet. Nu när våra medlemmar varit lata och ställt fullt med flaskor utanför glascontainrarna så blev det glaskross när de hade tömts. Pooler på området – betala för vattenpåfyllning. Det konstaterades att poolerna fylls bara en gång och det är omöjligt att få allt rättvist. Somliga stugor gör åt vatten en vecka på hela säsongen och en del stugor är bebodda året runt.  Arbetsdagar utvärdering – vilka är arbetsbefriade? Det har inte varit så många i år som deltagit på arbetsdagarna så alla arbetsuppgifter har inte hunnits med. För att göra det mer attraktivt att delta kommer vi att föreslå en höjning av ersättningen till nästa år. Vi försöker även lägga en arbetsdag  under juli månad, då det är mest folk i stugorna. Vidare fick Helena uppgift att kontakta och stämma av med de som är arbetsbefriade. Ska vi ha någon reklamsida för hantverkare som får betala för att synas?.  Får vi in en pdf-fil från de som vill synas på vår hemsida och kommer överens om priset så kommer det att ske. Finns bränsle till tåg och klippare? Christer och Thomas ordnar detta. Önskemål om firandet av Västervall 100 år.  Det framkom inte så många önskemål. Vi firar det på Västervalldagen och det får väl räcka med det programmet som festkommittén satt ihop. Det blir en heldag.  Uthyrning - uppföljning. 8 stugägare har betalat in 1000 kr för att de hyr ut sin stuga.

Inkomna skrivelser:

 

Stuga 44: Inträdesanmälan har inkommit. Som ny medlem godkändes Camilla Andersson, Hestra.

 

Stuga 22: Inträdesanmälan har inkommit, Som ny medlem godkändes Pia Larsson, Bredaryd.

 

Stuga 115: Ansökan om bygglov, tillbyggnad fastighet - nybyggnation entré. Godkännande från föreningen har utfärdats.

 

Stuga 40: Slutbesked (Attefall, tillbyggnad 15 m2)

 

Stuga 35; Ansökan om bygglovsfri åtgärd: Bygga till Friggebod till 15 m2. Godkändes. 300 kr hade betalats in.

 

Övriga frågor. Mötet beslutade att köpa in en ny liten anslagstavla, där vi bl a bokar föreningslokalen. Ett väggfäste till TV:n ska också inköpas. Vidare behöver vi koppla in fibern i föreningsokalen. Ordföranden tar kontakt med Telia. Det har inkommit klagomål på att det springer omkring katter på området. Det är inte så mycket styrelsen kan göra åt detta.  Bär inte katterna halsband, betraktas de som vildkatter och ska bekämpas. Daniel berättade att han tänker kliva av styrelsearbetet.  Vi får utse en ny arbetsledare till arbetsdagen den 21 september och ansvaret för tvättmaskinerna tas över av Thomas Solberg.

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte bestämdes till den 10 september klockan 18:00 hos Christer Bylander, Töråsvägen 39, Anderstorp.

- - - - - - - - - - - - - -  

På mötet den 5 maj 2019 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Kassören rapporterade att alla utom två h ar betalat in årsavgiften.  Har inte avgifterna kommit in på måndag 6/5 debiterar vi förseningsavgift.  Hon berättade även att vi fått avslag på omprövningen av taxeringsvärdet.Kontrakt – har alla kommit in? Vi saknar fortfarande tre kontrakt.         Arbetsdag 1 – vad blev kvar? Se bilagor. Vi var 15 personer på arbetsdagen, inklusive arbetsledare. Vi hann inte med att räfsa färdigt utmed Sliparegatan: Från A-grind till området där bullerplanket börjar är inte räfsat. Även städning och putsa fönster i tvättstugan är kvar. Dessa uppgifter förs på listan på arbetsuppgifter för Arbetsdag 2. På arbetsdagen konstaterades att lampan på tvättstugan ut mot Näckrosgatan inte funkar. Nu lyser den på dagen men inte på natten. Bengt-Olof stuga 141A fixade det under mötets gång. Han kopplade in den på skymningsrelät där de andra lamporna på förrådsbyggnaden är inkopplade. Det konstaterades även två små vattenläckage: På gästtoaletten och i tvättstugan Daniel fick i uppgift att se till att detta blir åtgärdat.  Tåget - hur gå vidare? Före mötets början var Lisa, stuga 99, inne och berättade att hon varit på Besiktningen med tåget. Det är en del 2:or som måste åtgärdas. Hon hade haft kontakt med Jalles Bilservice och de har lovat att ta sig an 2:orna till en uppskattad kostnad mellan 3.000 – 8.000 kr. 14/5  är bokad tid för ombesiktning!  Hon trodde att tåget blir besiktningsbefriat efter det, för det är över 50 år gammalt. Vidare informerade Christer att Mattias Olsson, stuga 170 lovat att fixa lyse och reflexer på tåget. Han har blivit lovad att göra det som sin arbetsdag. Vattensamlingen på parkeringen – hur gå vidare? Helena informerade att Mikael, stuga 40, har jagat grävare men alla säger nej. Helena går vidare med detta och tar kontakt med Laholmsbuktens VA. Gupp Västervallsvägen - åtgärd framåt? Det är speciellt de långa bilarna som transporterar bilar som orsakar det värsta bullret. Mikael, stuga 40 och Ingemar, stuga 38 är de som har haft kontakt med Halmstad Kommun men har inte kommit något vart.  Mikael Magnusson sa på mötet före årsmötet att det förmodligen krävs en skrivelse till Teknik & Fritid från styrelsen för att det ska hända något. Mötet bestämde att vi avvaktar vidare klagomål.

Saknade slutbesked på byggnationer. Vi väntar fortfarande på slutbesked från en stuga.  

Rapport från mötet ”Utveckling Ö Stranden”. Annandag Påsk var det möte i föreningslokalen, Västervall. En stor del av mötet gick åt att diskutera råttinvasionen på Östra Stranden. Följande ämnen diskuterades:

 • Diskussion om stranderosionen
 • Kommunen har röjt upp föredömligt i skogsbrynet borta vid Snäppan
 • Färjelinjen öppnar i mars 2020. Vi får räkna med långa bilköer under vissa tider på dygnet.
 • Södra avfarten diskuteras. Det finns fortfarande en hel del problem som ej är lösta. Det krävs bullervallar på många ställen.
 • Kommunikationen mellan strandens föreningar bör bli bättre. Ett förslag är att maila alla föreningar då något som rör alla har diskuterats i någon förening (exempelvis efter styrelsemöten).
 • Nästa möte hålls 25 augusti kl 11.00 i Västervalls möteslokal.

 Inkomna skrivelser:

 •  Stuga 195, kopia på slutbesked. Arkiveras
 • Stuga 25, inträdesanmälan och ägandeändring från Skatteverket. Som ny medlem godkändes Gunilla Sätermark,
 • Från stuga 187 har inkommit kopia på bygganmälan från Byggnadsnämnden. Arkiveras.

 

Övriga frågor. Ann diskuterade soptömning. Från och med 1 juni till 1 oktober blir det tömning en gång i veckan av hushållssopor.  Diskuterades om vi skulle ha glas och metallkärl på alla tre sopstationerna. Mötet beslutade att vi ger Ann uppdraget att kolla med HEM och bestämma vilket som är bäst för Västervall.  Ann hade fått synpunkter om hemsidan. Borde inte vissa sidor vara login-baserade? Mötet beslutade att vi behåller det som det är nu tills vidare i alla fall. Thomas hade en del frågor beträffande festkommittén. Startkapital brukas ges till festkommittén, som senare betalas tillbaka till föreningen. Önskemål om glas även på den andra sidan på dansbanan. Frågan har varit uppe tidigare och det konstaterades då att det skulle bli väldigt dyrt.

 Möjligheten diskuterades att kunna hyra ut föreningslokalen även vintertid, mellan september- april, naturligtvis mot en avgift.  Dukar ska köpas in till borden plus en filmduk.      Planer finns på att anordna trivselträffar för medlemmarna i föreningslokalen.

Placeringen av farthinder. Thomas fick i uppdrag att kolla placeringen. 

Skylt till gästparkering ska köpas in: Privat parkering . endast för Västervalls gäster.

Tidpunkt för nästa möte: Söndagen den 14 juli, klockan 10:00 i föreningslokalen. Samma dag klockan 11:00 har vi välkomstmöte för nya medlemmar. Separat kallelse skickas ut.                     

 

På styrelsemötet den 16 mars 2019 diskuterades följande:

Ekonomisk rapport.  Kassören rapporterade att nu i början på året har det inte hänt så mycket.  4 medlemmar har redan betalat in årsavgiften trots att den ännu inte är fastställd. Vi har inte fått något svar från Skatteverket om vårt överklagande av det höjda taxeringsvärdet. Kontakt Halmstad Stålrör för ersättning av parkeringsplatser – vem är ansvarig från styrelsen att sköta kontakten? Mötet beslutade att den nya styrelsen tar detta. Gupp Västervallsvägen - åtgärd framåt? Mikael Magnusson har haft kontakt med Kommunen och kommit fram till att det krävs en skrivelse till Teknik & Fritid för att det ska hända något.

Inkomna skrivelser:

Stuga 60, ägandeändring från Skatteverket – inträdesanmälan har inkommit tidigare. Godkändes som ny medlem i föreningen: Ethel Thalin Elmgren, Värnamo

Stuga 22, ägandeändring från Skatteverket – inträdesanmälan har inkommit tidigare.

Godkändes som ny medlem i föreningen: Elsa Karlsson, Ljungby

Från Byggnadsnämnden stuga 187 har inkommit kopia på bygganmälan från 187. Arkiveras.

Övriga frågor.  Vi har problem med vattensamling på några parkeringsplatser vid containern vid bullervallen. Mikael har varit i kontakt med Halmstad Slamsugning men de kunde inte filma och samtidigt fick han besked om att de har inget kontrakt med Halmstad Kommun. Det har blivit värre med vattnet efter att planket sattes upp av Halmstad Kommun. Vi misstänker att ett spjut är nerkört i röret. Vi måste kontakta Laholmsbuktens VA. Den nya styrelsen får ta över problemet och Mikael har lovat vara behjälplig eftersom han är insatt i problemet.

Lampan vid tvättstugan, den ut mot Näckrosgatan, lyser inte. Däremot lyser lamporna vid dörrarna till gästtoaletten och tvättstugan. Vi tar kontakt med Roland Nydén för att utreda om det är samma tidsrelä för dessa lamporna.

Utveckling Ö Stranden. Nästa möte hålls Annandag Påsk, 22 april, klockan 11:00 i föreningslokalen på Västervall. Några från styrelsen borde vara med. Överlämnas till nya styrelsen.   

 

 

På styrelsemötet den 10 februari 2019 diskuterades följande: 

Vi hade besök från valberedningen, som berättade att de har svårt att hitta en ny ordförande. Det är totalt tre poster i styrelsen som ska tillsättas och valberedningen har endast en stuga som anmält sitt intresse. Många har blivit tillfrågade men har sagt nej. Valberedningen kommer att skicka ut en skrivelse till alla medlemmar.

                     

Ekonomisk rapport - ökat taxeringsvärde om 17,9 %, överprövning har lämnats in till Skatteverket. Lisbeth informerade att årsbokslutet visar ett minusresultat på 206.000 kr efter avskrivningar. Det är mer rättvist att titta på resultatet före avskrivningar, som är minus 117.000 kr. Minusresultat beror på att vi åtgärdat markområdet ”skogen” för 94.000 kr, köpt in lekgrejer till lekplatsen för 17.000 kr och att fastighetsskatten höjts med 18 %.  Trots detta har vi emellertid bra ekonomi, 1,3 miljoner kr. Kompressor är inköpt och kommer att monteras av Mikael efter mötet. Nycklar i ambulans, information. Vi haft några incidenter med ambulanser, som inte kommit in genom grindarna. De har inte haft nycklar som har passat till kolven med nycklar till grindarna. Efter många mail och samtal med Räddningstjänsten, Magnus Rydberg och senare samtal med Johan Keyser, Ambulanssjukvården, Region Halland upptäcktes att ambulanserna faktiskt inte har haft rätt nycklar i bilarna. Nu har det emellertid införskaffats nycklar till ambulanserna i Halland som passar till kolvarna på våra grindar.  Funktionskontrollen av cylindrarna sköter Räddningstjänsten. Skapa en motion från styrelsen rörande försäljning av tåget. Det visade sig att det var mötets mening att inte sälja tåget. Några av oss kände att på något vis så är Västervall lika med tåget, så därav försöka bibehålla detta. Vi utreder huruvida det går att ta det till besiktning för att ta reda på vad som behöver göras, och om det är möjligt, att få det besiktigat. Genomgång inför årsmötet. Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, följebrev/kontrakt. Dokumenten gicks igenom.  Halmstad Stålrör utnyttjar vår gästparkering. Vi tar kontakt på nytt med Halmstad Stålrör och diskuterar ersättning. En flik på hemsidan om försäljning överlåtelse av stuga. En flik har lagts in där de nya dokumenten ”inträdesanmälan” och ”kontrakt” har lagts in. Vi ska utöka med lite information om hur man ska gå tillväga när man säljer eller överlåter sin stuga.   

Inkomna skrivelser:

Stuga 150, kopia på Bygganmälan, Attefallshus 25 m2. Arkiveras

Stuga 191, beviljat bygglov från Byggnadsnämnden. Arkiveras

Övriga frågor. Översvämning på 5 P-platser och även vid avfallscontainern vid vallen. Kontaktar slamsugningsfirma för åtgärd. Festkommitté. Det blev ett infekterat ämne förra sommaren. Vi hade ingen festkommitté och styrelsen gjordes ansvarig av medlemmarna. Styrelsen ordnade 2 tipspromenader och det blev god uppslutning på dem och det gav lite pengar också. Frågan är hur vi gör i år. Ska vi ta upp det på årsmötet och försöka få till en grupp på 5 personer, som håller i festkommittén, Kan vi bara uppmana exempelvis stuga 1-36 på Rosgatan att hålla i festkommittén 2019. Öppna avfallscontainrarna för sommaren. Vi öppnar till helgen vid årsmötet.  Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Lördagen den16 mars, klockan 11:00 (före årsmötet) på Kalervos. Förslaget antogs av mötet. 

- - -  - - -  - - -  - - -

På styrelsemötet den 25 november 2018 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Det bara en medlem som valt att dela upp betalningen för fiber. En medlem har fortfarande inte betalat för uthyrning tots upprpade påminnelser. Fakturan för fiber har inte kommit ännu. En beräkning på resultatet för året har gjorts förmodligen blir det ett minusresultat.  Fiber, avslut och sammanfattning. Alla har fått in fiber nu, utom stuga 133, som inte vill ha det indraget till sin stuga. Fakturan från Telia har ännu inte kommit. Det är viktigt att vi får in kostnaden på detta året så Telia kommer att kontaktas. Området, något som behöver åtgärdas nu eller dokumenteras inför nästa års arbetsdagar? Arbetsuppgifterna uppdateras och lämnas över till nya styrelsen. Långtidsparkering på vår gästparkering.  Halmstad Stålrörs utnyttjande av vår gästparkering. 10-15 bilar utnyttjar vår parkering under arbetstid. Från början trodde Halmstad Stålrör att det var kommunens mark men de har blivit informerade om att det är Västervalls parkering. Vi borde kunna få in en slant från dem för att de utnyttjar vår parkering. Inköp av kompressor med slang, koppling mm. Eftersom kompressorn gått sönder, har vi plockat bort den och nu måste en ny köpas in. Guppet på Västervallsvägen kontakt med kommunen. Det har blivit värre efter asfalteringen och det är fler som har ont av det. Porslinet skakar i skåpen. Fortsatt kontakt med kommunen. Öppna bygglov och avsaknad av slutbesked, redovisning. Hur ska detta följas upp vidare? Vi har frågat efter slutbesked från de som vi inte har fått ifrån. De flesta har skickat in men vi har en del som fortfarande är öppna. Från kommunen har vi också fått en lista där det noterats ”inget slutbesked”. Ökat taxeringsvärde med 18 % - hur argumenterar vi för en överklagan? Övriga områden på Östra Stranden har också fått liknande höjningar. Höjningen brukar följa SCB men där är motsvarande siffra 1 %. Mötet beslutade att vi sätter ihop en skrivelse och överklagar beslutet. Investeringar i framtiden (Kan man få styrelsens syn på detta med i text inför utskicket till årsmötet). Eftersom det är flera i styrelsen som avgår är det viktigt att vi får med i utskicket information om investeringar som tidigare röstats ned. Också viktigt att påpeka att det är viktigt att göra investeringar samt att det är viktigt att ta del av information. Exempelvis har det framkommit klagomål på att vi godkänner bygge 1 m från tomtgräns men det var ju en sak som röstades fram på årsmötet. Kontrakt och inträdes-anmälan (ny version). Förslag hade tagits fram och mötet beslutade att vi tar dessa i bruk. Kontrakt mailas ut till medlemmarna tillsammans med ett försättsbrev. Överhäng från staket max 10 cm. Hur ska vi förmedla på nytt för att få stugägare att ta ansvar och agerar? Som det ser ut nu, träd som hänger över och har fällt alla löven på gatan. I framtiden   får vi sätta datum för när överhäng ska vara åtgärdat. Mötet beslutade att vi informerar om det inför årsmötet.

 

Inkomna skrivelser:

 

 • Slutbesked (Attefall) har kommit in från de flesta som påbörjat Attefallsbygge. Vi har löpande kontakt med kommunen.
 • Ansökan om Godkännande från föreningen om Attefall, tillbyggnad 15 m2, stuga 27. Godkändes.
 • Inträdesanmälan från stuga 60.

 

Övriga frågor: Stim. Vi har fått faktura att betala i förskott för 2019. Eftersom vi inte vet om vi kommer att spela någon musik under nästa år, betalar vi inte nu utan meddelar till Stim att vi för närvarande inte har några festligheter. Häckar utanför Västervall. Påpekade att det ser bedrövligt ut utanför området. Det ligger mycket skräp och buskarna är inte klippta. Det är kommunens ansvar. Brunnen längst ner. Nycklar i ambulansen. Vi har tyvärr inte fått rätsida på problemet ännu. Ambulansen verkar frågande om vilken nyckel de ska leta efter men vi har fått information från Räddningstjänsten att de har kvitterat ut 17 nycklar till cylindrarna. Vi går vidare med problemet och försöker få en lösning så snart som möjligt. ElAB. Vi har anmält till ElAB att vi vill ha deras hjälp att byta ut lamporna i belysningen på Blomvägen 193-196. Vi verkar tyvärr inte vara prioriterade hos ElAB så ännu är det inte åtgärdat. Vi har dålig erfarenhet sedan tidigare och försöker nu att hitta någon annan elleverantör.  

 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslaget, söndagen den 10 februari, klockan 10:00 i föreningslokalen antogs.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 På styrelsemötet den 2 september 2018 diskuterades följande: 

Ekonomisk rapport. Alla medlemmar har betalat för fiber och endast två har valt att delbetala. En stuga har vägrat skriva på avtalet och har därmed inte fått fiber indraget. Tipspromenaderna gav nästan 4.000 kr i vinst.  29 medlemmar har fått tillbaka 500 kr för utförd arbetsdag, inklusive de tre som har specialuppgifter. En arbetsdag återstår, den 29 september. Då är Niklas och Helena ledare. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. Fiber - sammanfattning.  Enligt Skanova är det fortfarande problem med tre stugor. Stuga 189 har inte fått schaktat ännu för han har tydligen inte bestämt sig var i huset han vill ha fibern indragen. Peab måste sätta ett sista datum för honom. För övrigt verkar alla nöjda med fiberindragningen. I stadgarna måste vi öka siffran för medlemsinsatsen med 6000 kr. Uthyrning. 10 medlemmar har betalat in 1.000 kr för uthyrning. Vi vet att ytterligare två stugor hyr ut men de har ännu inte betalat. Mötet beslutade att kassören tillskriver dem. Tåget – försäljning? Mötets beslut: Att styrelsen ger ett förslag till årsmötet så får medlemmarna avgöra vad vi ska göra med tåget. Ambulans – nycklar. Vid flera tillfällen har vi fått påpekande att ambulansen inte har nycklar så att den kommer in genom grindarna. Det har stått ord mot ord för vi har fått besked från Räddningstjänsten att det finns nycklar i ambulansen. Ordföranden har kollat med avdelningschefen på Ambulansen, Helena Pettersson, och fick då till svar att när de kollat Ambulansens nycklar så har de ingen som passar till cylindrarna till kolvarna vid grindarna på Västervall. Detta betyder att vi måste gå vidare för att utreda hur det ligger till. Vi har , när vi bytte nyckelsystem, lämnat nycklar till Räddningstjänsten, som skulle innefatta ambulans och polis.  Vi kontaktar på nytt Räddningstjänsten och försöker lösa problemet med nycklarna i ambulansen. Arbetsdag, 29 september. Helena och Niklas kommer att vara arbetsledare. Ordföranden kommer att uppdatera listan på vad som behöver göras. Återkoppling sommaren 2018 - avfall, - kompressor, - tvättstuga,  - festkommitté. Sophämtningen har fungerat bra i sommar. Ann hade fått förslag från HEM att vi skulle byta ut återvinningskärlen för glas till igloos istället. Mötets beslut blev att vi byter ut återvinningskärlen för glas till igloos och låter ställa ut igloos även vid sopstationen vid B-grinden. Även ett återvinningskärl för metall kommer att ställas ut vid B-grinden. Vi drar in återvinning för tidningar, eftersom det ändå blandas med brännbart på återvinningsstationen. I fortsättningen kan vi alltså slänga tidningar bland hushållssoporna. Kompressorn vid förrådet behöver en ny slang. Beslutades att det köps in och åtgärdas på arbetsdagen den 29 september. Tvättstugan har i stort sett fungerat bra i sommar. Det var endast när det blev för mycket pengar i myntautomaten, som det uppstod lite problem. Numera finns det en nyckel till myntautomaterna i nyckelskåpet i kontorsförrådet i föreningslokalen. I sommar har vi inte haft någon festkommitté. Stuga 195 räddade situationen vid midsommar och  erbjöd sig att hålla i dansen runt midsommarstången och att även se till att midsommarstången blev klädd. Detta blev mycket uppskattat. Styrelsen tog tag i tipspromenaderna och det ordnades två tipspromenader, vilka också blev uppskattade av medlemmarna. I övrigt har det varit en hel del gnäll för att vi inte har haft någon festkommitté och inte heller något tåg. Mötet beslutade att vi tar upp ”festkommitté” på dagordningen till årsmötet.  Vägarna återställning – boka in besiktning. Till vår förvåning blev parkeringen åtgärdad utan att beställning gjorts från vår sida. Vi har påpekat detta till Peab men har ännu inte fått svar. Vägarna har ännu inte besiktigats efter Peabs återställande.  En tidpunkt för detta måste fastställas.  Nya arrendeavtal med medlemmarna / inträdesanmälan. Avtal kommer att tas fram, för godkännande på årsmötet.

Mötet beslutade att ordföranden tar på sig att göra ett utkast till vårt nästa styrelsemöte.

Inkomna skrivelser.

 

 • Stuga 6: Slutbesked från Byggnadskontoret på Attefallshushus 25 m2. Arkiveras.
 • Stuga 100: Mail från Ulrika Helander om grannsamverkan och låsta grindar och taggtråd.  Svar per mail.
 • Stuga 193: Kopia på anmälan om tillbyggnad 15 m2 Attefall. Godkännande av grannintyg.

Övriga frågor. Lisbeth och Helena deltog i mötet med Utveckling Östra Stranden. Ämnet hjärtstartare kom upp. Ann kollar upp pris och möjlighet till utbildning till nästa möte.

 

Farthinder som testats. Testerna verkar ha utfallit bra och mötet beslutade att vi låter tillverka sådana farthinder på arbetsdag nästa år.

Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Förslag: Söndagen den 25 november, klockan 10:00 i föreningslokalen.

 

 

 

 - - - - - - - - -

 

 

På styrelsemötet den 1 juli diskuterades följande: 

 

Ekonomisk rapport. Lisbeth informerade att det är 14 medlemmar som inte betalat in för fiber. Vi väntar till början av nästa vecka med att skicka ut påminnelse. Nya fjädergungor till lekplatsen. En gunga, motorcykeln, är redan uppsatt. Den är nedgrävd 45 cm. Grävskopan som användes för att återställa vägarna grävde upp betongklumparna till de gamla gungorna. Tyvärr hade de inte möjlighet att forsla bort dem så vi får ringa Elia Express för att få dem bortforslade.   Mikael och Håkan kommer att gräva ner den andra gungan, tusenskönan, i dag efter mötets slut. Loket. Det är nu körförbud på loket. Vi ser ingen möjlighet att det ska gå igenom någon besiktning. Lisbeth har kollat med försäkringsbolaget och vi kan inte försäkra ett fordon med körförbud. Skulle det hända en olycka blir det styrelsens ansvar. Beslutades att vi avregistrerar loket. Återkoppling arbetsdag 16/6. Det var 8 medlemmar som deltog plus arbetsledare Lena.  Arbetsdagen i september kommer att ledas av Helena och Niklas. Det diskuterades om det är för lite ersättning för att göra arbetsdag. Vi kanske ska höja ersättningen. Fiber och vägarna. Vi har fått en uppdaterad plan, som säger att fiberindragningen ska vara klar slutet vecka 30. Planen finns att läsa på hemsidan. Återställandet av vägarna är gjort men parkeringarna är inte åtgärdade. Vägarna kan vi inte hyvla för brunnslocken ligger för högt. Pooler på området. Det konstaterades att det finns en del pooler på området, i varierande storlek. De borde inte ha fyllts med vatten, eftersom det är bevattningsförbud. Nya arrendeavtal me