Tidpunkt för nästa möte: 10 April 2023  kl 10,00 

 

Här nedan kan Du läsa sammanställningen av invånardialogen om Östra Stranden.

Öppna filen.  En framtidsvision

 

Mötesanteckningar

PROTOKOLL från Möte ¨Utveckling ÖstraStranden¨ den 28/8 2022 – 10.oo sid1 Plats : Västervalls samlingslokal. 1. Ordförande Christer Bylander hälsade alla välkomna. Total 19 deltagare. I samma § ställdes frågan om föregående protokoll kan läggas till handling, vilket godkändes. 2. Uppdatering av deltagarlista gjordes. Mikael skriver rent och bifogar denna med protokollet. 3. Råttor & Vildsvin. - Spoven har ett flertal fällor ute ovan och under mark. 100-tals infångade under de 5år som dom funnits på plats. Kostnad Anticimex: 60.000:- /år. - Västervall har fällor ovan mark och har fångat ett flertal. Pris 24.500:-/år - Knipan, Gatuhus, Svanen, Johannestorp har avloppsfällor. Kostnad? - Bl.a Tärnan och Måsen har inga fällor och inte heller några stora problem med råttor. Kommentaren var att dom kommer från avloppet och att detta är de viktigaste fällorna Vildsvinen har kommit tillbaka med stora problem på bl.a golfbanan. Eventuellt kommer dom att ta dit egna jägare för att få bukt på problemen. Förhoppningsvis hjälper detta även oss. - Idag vandrar vildsvinen på stranden ända bort till Gröningen och ta sedan vägen tillbaka utmed järnvägen. Denna passage är stoppad på flera ställen (från båda rikningarna). - Vildsvins akuten finns !! 4. Brygga vid Köpenhamn. Kommunen vet inget om när/hur/var detta skall byggas. Personlig sponsring inte möjligt, måste i så fall ske via förening eller företag. 5. Lekplats på Gröningen. Samma svar som ovan. 6. Laddstolpar. - Gatuhus har signat ett avtal för installation av 8x dubbelladdare med HEM. Kostnad 250.000:- efter 50% avdrag. Kostnaden tas av föreningen – alla detaljer inte helt klara. Planeras att vara klart våren 2023. Skall även vara öppen för ¨allmänheten¨. Vid nästa möte kommer vi få en rapport och utvärdering av detta - Tärnan har förberett så att samtliga stugor kan koppla in sig på stolpar. Ca 10 stugor (av69) är inkopplade till sina egna elskåp. Föreningen har tagit kostnad för grävning & stolpar (ca 150.000:-) som kommer att vara ¨återbetalt¨ när ca 40 stugor är anslutna. - Västervall skall ha ett möte med HEM inom kort. Måsen diskuterar. 7. Hjärtstartare installerad på Västervall. Inga andra föreningar har agerat. Golfbanan har 2st. 8. Inbrott/skadegörelse. Inget stort problem hos någon. De flesta föeningar har några permanentboende, som förmodligen är en orsak till färre inbrott. Västervall har problem med narkotikahandel ute på sin parkering. Polisen är medveten om detta. Pga ökad polisnärvaro på Andersberg, har försäljningsplatsen flyttats mot oss !! 9. Parkering av hyr-cyklar. Tärnan har lagt in i sina stadgar att hyrcyklar inte få tas in på området. Nya regler kommer inom kort att cyklar skall ställas på avsedd plats / förhoppningsvis ett icke problem nästa år. 10. Sommaren har varit lugn och alla föreningar nöjda. PROTOKOLL från Möte ¨Utveckling ÖstraStranden¨ den 28/8 2022 – 10.oo sid2 Plats : Västervalls samlingslokal. 11. Övriga frågor Södra infarten – detaljer inte fullt klara ännu. Troligen kommer det att monteras upp trafikljus under bron vid Västervall. Projektet även beroende av tunnelbygget i Varberg 2024. I samband med detta kommer tågtrafiken stoppas mellan Varberg/Halmstad vilket innebär att brobygget mm i Halmstad troligen läggs i samma tidsperiod (förnuftigt). 6:e september skall beslut tas i kommunstyrelsen – förmodligen vet vi mer till nästa möte. Årsavgifter på områderna. (Vissa summor reduceras vid fullgjord arbetsplikt) Västervall : 7.100:-, Gatuhus : 7.700:-, Tärnan : 8.000:-, Spoven : 9.000:-, Måsen 8.600:- Johannestorp : 5.400:-, Knipan : 7.000:-, S Väret : 7.000:-, Svanen : 7.500:-, ÖstraStranden 10.400:- - Ca 50% av föreningarna tar ut extra kostnad för permanent boende och vid uthyrning : de flesta med en summa av 1.000:-/år - Stor vattenläcka har gjort att 1x förening ändrat i sina stadgar, där den som orsaka läcka blir betalningsskyldig för vattenkostnad (del av?) Södra badvägen bör vara enkelriktad under sommarmånaderna. Björn Sandvall (Knipan) tar upp detta med kommunen och rapportera vid nästa möte. Samarbete med krögare på stranden/Badvägen. Lisa föreslog att man skall bjuda in dom till ett möte och tog på sig ansvaret att undersöka detta. DOCK skall INTE ¨konsumbaren¨ med golfbana involveras. Enligt Björn kommer ngt att hända där. Lisa rapportera nästa möte. Längst ut på piren kommer förmodligen en biogasanläggning att byggas. 12. Nästa möte Påskdagen den 10/4 klockan 10.oo på Knipan. Maria Hilding gav info att Knipans lada kan hyras via henne. Telefon 070-251 54 20. Mail : mia.hilding@telia.com. Vid noterna Mikael Bladh

Anteckningar möte 17 april 2022

Anteckningar möte 5 september 2021

Södra infarten bullerdämpande åtgärder

Framtidsplan Måsen

Anteckningar möte 5 april 2021

Anteckningar möte 18 oktober 2020

Anteckningar möte 22 april 2019

Anteckningar möte 26 augusti 2018

Anteckningar möte 2 april 2018

Anteckningar möte 27 augusti 2017 

Anteckningar möte 16 april 2017

Anteckningar möte 21 augusti 2016

Anteckningar möte 28 mars 2016

Anteckningar möte 30 augusti 2015

Anteckningar möte 6 april 2015

Anteckningar möte 31 aug 2014

Frågor till Teknik & Fritid

Anteckningar möte 2 juni 2014 

Anteckningar möte 21 april 2014 

Anteckningar möte 25 aug 2013

Anteckningar möte med HK 21 maj 2013

Anteckningar möte 1 april 2013 

Anteckningar möte ang HEM:s taxa 10 mars 2013