Schema - Tömning av sopkärl på Västervall

Avfallshantering Västervall (Nytt från hösten 2018)

Vi kommer att ersätta återvinningskärlen för glas med igloos vid alla tre sopstationerna; A- och B-grinden samt vid vallen mot järnvägen. 

Vid A-grinden kommer det att finnas återvinningskärl för metall. 

Skulle någon container vara full innan tömningsdag så tar man soporna och lägger i en annan container.

Likadant gäller för glasigloosen. Är det fullt vid dansbanan tar man sina flaskor och går antingen till B-grinden eller till vallen.

Man ställer alltså inte soppåsen eller flaskorna jämte containern! 

Sköts inte detta får vi sätta upp kameror. Alla medlemmar har ett kollektivt ansvar att sköta avfallsstationerna!! 

Meddela Ann Sveningsson, stuga 129 eller någon annan i styrelsen om något sorteringskärl är fullt eller annan relevant information rörande avfallet.

 

Öppettider - ÅVC Villmanstrand

 

Sommartid Vintertid
Mån - tors: 10.00 - 18.00 Mån - tors: 10.00 - 18.00
Fre: 10.00 - 16.00 Fre: 10.00 - 16.00
Lör - sön: 10.00 - 16.00 Lör: 10.00 - 16.00
    Sön: STÄNGT
 

 

Passersystem för Återvinningscentralerna: Från och med den 2 januari 2016 har alla HEM:s kunder rätt till 15 fria besök per år på Återvinningscentralerna. På Återvinningscentralerna kommer du in genom att scanna ditt körkort, under förutsättning att du finns med i HEM:s register. Står du inte upptagen som kund (till exempel om din maka/ make står som kontakt på fakturorna) men vill kunna nyttja  ÅVC:erna, ska du anmäla dig på HEM:s webb eller hos personalen på Återvinningscentralen. Då kommer du med i registret och kan med hjälp av körkortet komma in på ÅVC:n under året. 

 

2014 beslutades att vi inte beställer någon stor container vår och höst.