Tömning av hushållssopor

Tömning av glas och metall

Avfallshantering Västervall 

Sopcontainrar (hushållssopor) finns vid grind A och B samt vid "vallen"

Igloos för glas finns vid alla tre sopstationerna; A- och B-grinden samt vid vallen mot järnvägen. 

Återvinningskärl för metall. finns vid A- och B-grinden samt vid vallen.

Skulle någon container vara full innan tömningsdag så tar man soporna och lägger i en annan container.

Likadant gäller för glasigloosen. Är det fullt vid dansbanan tar man sina flaskor och går antingen till B-grinden eller till vallen.

Man ställer alltså inte soppåsen eller flaskorna jämte containern! 

Sköts inte detta får vi sätta upp kameror. Alla medlemmar har ett kollektivt ansvar att sköta avfallsstationerna!! 

Meddela Christer Bylander, stuga 142 eller någon annan i styrelsen om något sorteringskärl är fullt eller annan relevant information rörande avfallet.

 

Passersystem för Återvinningscentralerna: Från och med den 2 januari 2016 har alla HEM:s kunder rätt till 15 fria besök per år på Återvinningscentralerna. På Återvinningscentralerna kommer du in genom att scanna ditt körkort, under förutsättning att du finns med i HEM:s register. Står du inte upptagen som kund (till exempel om din maka/ make står som kontakt på fakturorna) men vill kunna nyttja  ÅVC:erna, ska du anmäla dig på HEM:s webb eller hos personalen på Återvinningscentralen. Då kommer du med i registret och kan med hjälp av körkortet komma in på ÅVC:n under året. 

 

Så slänger du invasiva växter 

Den blomstertid nu kommer men inte bara med lust och fägring stor utan också med ett antal invasiva växtarter som faktiskt konkurrerar ut vår egen svenska flora och hotar den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att du vet vad du ska göra med dem.

Invasiva arter är växter och djur som inte hör hemma i Sverige och som kommit hit genom import eller med resenärer som plockat upp dem i andra länder, medvetet eller omedvetet. Även om många av arterna är både vackra och pryder sin plats så gör de stor skada och sprider sig snabbt.

Lupiner, parkslide, gul skunkkalla och vresros är några vanliga exempel här i Halland liksom jättebjörnlokan som dessutom kan ge smärtsamma brännskador på huden i kombination med solljus. Invasiva arter som grävs upp eller klipps ner i trädgårdar och på tomter hamnar ofta på återvinningscentralen och då gäller det att slänga dem rätt för att de inte ska fortsätta sprida sig.

Ordinarie öppettider på Villmanstrand

 • Mån-Tor10:00 - 19:00

 • Fre-Sön10:00 - 16:00

Avvikande öppettider

 • 15/4 Långfredagen10:00 - 16:00
 • 16/4 Påskafton10:00 - 16:00
 • 17/4 Påskdagen10:00 - 16:00
 • 18/4 Annandag påsk10:00 - 16:00
 • 30/4 Valborgsmässoafton10:00 - 16:00
 • 1/5 Första maj10:00 - 16:00
 • 25/5 Dag före Kristihimmelsfärdsdag10:00 - 16:00
 • 26/5 Kristi Himmelsfärdsdag10:00 - 16:00
 • 4/6 Pingstafton10:00 - 16:00
 • 5/6 Pingstdagen10:00 - 16:00
 • 6/6 Sveriges Nationaldag/Annandagpingst10:00 - 16:00
 • 23/6 Dag före midsommarafton10:00 - 16:00
 • 24/6 MidsommaraftonStängt
 • 25/6 MidsommardagenStängt
 • 5/11 Alla helgons dagStängt
 • 23/12 Dag före julafton10:00 - 16:00
 • 24/12 JulaftonStängt
 • 25/12 JuldagenStängt
 • 26/12 Annandag julStängt
 • 31/12 NyårsaftonStängt

 

2014 beslutades att vi inte beställer någon stor container vår och höst.